İlaçta tane kavgası

Hükümet ilacı tane tane satarak 30 trilyon liralık tasarruf sağlamak isterken direnişle karşılaştı.
Haber: HİLAL KÖYLÜ / Arşivi

ANKARA - Hükümet ilacı tane tane satarak 30 trilyon liralık tasarruf sağlamak isterken direnişle karşılaştı. Sağlık Bakanlığı ile Eczacılar Birliği taneyle satışın tasarruf sağlamayacağını belirterek, Maliye Bakanlığı'na "İlaçta katılım paylarının çalışanların maaşından kesilmesi yeterli" dedi.
4.5 milyar dolarlık ilaç pazarının taneyle satışa geçişle birlikte 'aniden' karışacağına
ve ilaç sektörünün 'büyük darbe' alacağına inanan Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı'na bir yazı yazarak "Taneyle satarak ilaçtan tasarruf olmaz.
İlaçta katılım payları çalışanların maaşından
doğrudan kesilmeye başlanınca en az 200 milyon dolar kazanacağız" dedi.
'Disiplin sağlanmalı'
Bakanlığın önerisini İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü Orhan Canpolat şöyle açıkladı:
"Vatandaşın normal prosedür gereği aldığı ilacın yüzde 20'sini eczaneye peşin olarak vermesi gerekiyor. Oysa eczacılar, kendisine daha fazla reçete gelmesini sağlamak için bu yüzde 20'lik katılım payını almıyor. Eczacılar arasında haksız bir rekabet ortamı yaşanırken, devlet de kaybediyor.
Oysa, ilaçta katılım payı çalışanın maaşından doğrudan kesilmeye başlanınca, hem gereksiz ilaç yazılması önlenecek, hem de eczacılar birbirleriyle gereksiz bir rekabete girmeyecek. Bugün bir çalışan 20 kişiye ilaç yazdırıyor ve bu ilaçların katılım paylarının maaşından kesilmeyeceğini düşünüyorsa, ilk aşamada yapacağımız bunu önlemektir. Maaşından kesinti yapılacağını bilen vatandaş daha disiplinli bir şekilde ilaç yazdıracaktır. Kimse sağlık karnesini suiistimal edemeyecektir."
'Eczacılar denetimsiz'
Taneyle ilaç satışına karşı çıkarken Sağlık Bakanlığı ile aynı görüşe sahip olduklarını söyleyen İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Kaplan da taneyle satışın ilaç sektörüne uygunsuzluğunu da şöyle gerekçelendirdi:

  • İlaç sektörü tamamen paketlemeye organize olmuş. Bu organizasyonu değiştirmek zaten zor durumda bulunan ülkeye ek bir mali yük getirecektir.
  • Eczacıların taneyle satışın nasıl yapılacağı konusunda eğitilmesi gerekir ki, bu eğitimi bile verecek personel yok.
  • Eczanelerin tek tek ilaçları paketleme konusunda deneyimleri yok. Taneyle satışta prospektüs olmayacağı için yan etkilerin, uyarıların, dozun hastalara ayrı ayrı anlatılması gerekecek.