İlaçta tasarruf dönemi

SSK'nın 2004 Yılı 'İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA - SSK'nın 2004 Yılı 'İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kurum sağlık tesislerince ilaç alınırken uygulanacak ilkeler şöyle belirlendi:

  • Aynı formüldeki eşdeğer ilaçlardan İlaç Tespit Komisyonu'nca uygun görülen satın alınacak. SSK sağlık tesislerinde de öncelikle kurumun ürettiği ilaç kullanılacak. Formüle edilebilecek ilaçlar, kurum sağlık tesisi eczanelerinde yapılacak.
  • Tanı yazılmayan reçeteler kabul edilmeyecek. Ayakta tedavide, reçeteye en fazla dört kalem ve beş günlük dozda ilaç yazılacak. Tedavisi 5 günü geçen hastalıklarda 'tanı ve tedavi süresi yazılmak şartıyla', iki aylık doza kadar ilaç yazılabilecek.
  • Şahsi tedavi için yurtdışından getirtilecek ilaçlar, 6 aylık doza kadar yazılabilecek, ambalajına göre uygun miktarlara bölünerek (en fazla 3 aylık) verilecek.
  • Antidepresanlar, psikiyatri veya nöroloji uzmanı doktorlar tarafından yazılacak.
  • Grip, kabakulak, kızamıkçık gibi koruyucu aşılar kurumca karşılanmayacak. Alerji aşılarından katkı payı alınacak, hepatit-B ve kuduz aşısı, Sağlık Bakanlığı'ndan temin edilecek.
  • Kurum dışında kemoterapi yapılacak kanserli hastalara, kür tedavisi uygulanıyorsa bir kürlük, uygulanmıyorsa en fazla 1 aylık dozda ilaç verilebilecek.
  • Sağlık kuruluyla verilenler hariç çocuk mamaları, gıda olması nedeniyle listeye dahil edilmedi. Talimat hükümleri dünden itibaren yürürlüğe girerken, kurumla sözleşmeli eczanelere uygulanmasına
    ise 15 gün sonra başlanacak.