İlahiyat'ta yeni isim çatlak yarattı

İlahiyat'ta yeni isim çatlak yarattı
İlahiyat'ta yeni isim çatlak yarattı
Haber: CAN GÜLERYÜZLÜ /ANKARA / Arşivi

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), felsefe derslerini kaldırdığı ilahiyat fakültelerinin ismini de ‘İslami İlimler Fakültesi’ olarak değiştirdi. Kararın alındığı YÖK Genel Kurulu’nda üyeler ikiye bölündü. Hem felsefe derslerinin kaldırılması hem de fakültenin isim değişikliğine en sert muhalefet , üye Prof. Dr. Durmuş Günay’dan geldi.
İlahiyat fakültelerinden felsefe derslerinin kaldırılması halen tartışılırken, YÖK’ün bu kararı aldığı toplantıda yine tartışmalı bir karara imza attığı ortaya çıktı. YÖK, ilahiyat fakültelerinin ismini ‘İslami İlimler Fakültesi’ olarak değiştirdi. YÖK Genel Kurulu üyelerinin bir kısmı kararın doğru olmadığını savundu. İsim değişikliği kararını eleştiren YÖK Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, alınan karara karşı yazı yazdı. “İlahiyat fakültelerinin adlarının ‘İslami İlimler Fakültesi’ şeklinde değiştirilmesi kararı, modern zamanların, tarihsel birikimi, tecrübeyi, kurumsallığı, kadim olanı ve geleneği yok sayan, tasfiye eden aklın bir yansımasıdır. Eğer ‘İslami İlimler Fakültesi’ adı altında bir yükseköğretim kurumuna ihtiyaç söz konusu ise, adla ve kendine özgü ve amacı doğrultusunda bir yapılanmaya gidilebilir” diyen Günay, karşı yazısında hem felsefe derslerinin kaldırılması hem de isim değişikliğine ilişkin şu görüşleri ifade etti:
Sadece İslam değil: Küresel dünyada, İslam bilginleri bütün inanç sahipleriyle konuşmak, tartışmak durumundadırlar. İlahiyat fakülteleri sadece İslam inanç ve ibadet öğretimi veya saf dini ilimlerin eğitimi ile kendisini sınırlandıramaz. Evrenin niçin yaratıldığı, varoluşumuzun anlamı gibi temel varlık sorularının cevaplarını ‘din’ ve ‘felsefe’ vermektedir.
Hikmetsiz felsefe olmaz: Felsefe hakkında negatif yargılar taşıyanlar, İslam filozoflarının felsefe ile değil hikmet ile meşgul olduklarını ileri sürmektedirler. Oysa hikmetsiz felsefe ol(a)maz.
İlkokul muamelesi: YÖK, yükseköğretim alanında ilahiyat fakülteleri dışında hiçbir programın müfredatına müdahale etmemiştir. Tepeden inmeci bu tavır, ilgili fakültenin bir ilköğretim kurumu düzeyinde görüldüğü izlenimini uyandıracaktır. Sabık dönemlerde akademik özgürlüğü zedeleyen sûi misalleri emsal kabul etmesi akla, mantığa, bilim tasavvuruna ve üniversite özerkliğine aykırıdır. 

Müfredatı değiştirilmişti
YÖK, ilahiyat fakültelerinin program değişikliğine ilişkin aldığı kararda felsefe ve felsefi içerikli derslerin yanı sıra, adında tarih bulunan dersler ile sanat ve musiki derslerini de kaldırmıştı. Fıkıh, Tefsir, Hadis gibi temel İslam bilimleri derslerinin saatleri ise arttırıldı. Felsefe Tarihi (I-II), Felsefeye Giriş, Tefsir Tarihi, Hadis Tarihi, Kelam Tarihi, İslam Mezhepleri Tarihi, İslam Medeniyeti Tarihi, Türk İslam Sanatları Tarihi gibi dersler müfredattan çıkarıldı.