İlk Kürtçe LGBTT dergisi yayında: Hejvin

ANKARA - Diyarbakır’da kurulan ilk Kürt LGBTT (lezbiyen, gay,biseksüel, travesti, transesüel) grubunun Türkçe-Kürtçe yayın organı Hevjin, ‘Kürt eşcinsel ve transeksüeller vardır’ sloganıyla ve BDP Milletvekili Sebahat Tuncer söyleşisiyle çıktı.
Hejvin, en temel amacının, LGBTT bireylerinin toplumsal hayata daha etkin, sorumlu ve yönlendirici katılımının sağlanması, toplumun ise farklı cinsel yönelimlere ve cinsiyet kimliklerinin varlığına yönelik farkındalığının artırılmasını sağlamak olduğu bildirdi. Hejvin’in aynı zamanda bölgedeki sosyo-politik yapı üzerinden farklı bir dil inşa ederek kendi içinde farklılıklara olan tahammülü artırmayı ve çoksesliliğe katkıda bulunmayı hedeflediği vurgulandı. Hejvin dergisi bu sayısını Baki Koşar’a ithaf ederken, bundan sonraki sayıları da öldürülen bir LGBT bireyine atfedeceği belirtildi. (Radikal)