İlk nükleer santralın tarifi tamam

Türkiye'nin ilk nükleer santralında aranacak kriterleri belirleyen ve tartışmaya açan TAEK, çalışmasını tamamladı.

ANKARA - Türkiye'nin ilk nükleer santralında aranacak kriterleri belirleyen ve tartışmaya açan TAEK, çalışmasını tamamladı. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Başkanı Okay Çakıroğlu, belirledikleri bazı hükümleri detaylandırmanın dışında kriterlerde değişikliğe gitmediklerini açıkladı.
Çakıroğlu, "Santralda yüzde 60 yerli şartı ve santralın 600 megavat gücünde olması gibi ölçütleri değiştermemiz mümkün değil" dedi.
En az 40 yıl ömürlü, yüzde 60 yerli
21 Kasım'dan itibaren bir ay görüş süresi olan kriterlere göre Türkiye'de kurulacak ilk nükleer santral ve santrallarda şunlar aranacak:
Değerlendirmeye alınacak santral tipleri teknolojik olarak sınanmış olacak. Bu nedenle dördüncü nesil nükleer santraller değerlendirmeye alınmayacak. Nükleer güç santralının hizmet vereceği süre en az 40 yıl olacak. Yerli katkı payının en az yüzde 60'a ulaşması için program sunulacak. Nükleer güç santralının her ünitesinin sahip olacağı garanti edilen net elektrik gücü 600 megavattan büyük olacak. Değerlendirmeye alınacak reaktör tipleri doğal uranyum kullanan basınçlı ağır su ve zenginleştirilmiş uranyum kullanan basınçlı hafif su ile kaynar hafif su reaktörleri olacak. Bunların dışında (hafif su soğutmalı grafit nötron yavaşlatıcılı reaktörler, gaz soğutmalı reaktörler, hızlı üretken reaktörler vb.) reaktör değerlendirmeye alınmayacak.