İlköğretimde ders azalıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilköğretimde ders sayısını azaltmayı planlıyor.

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilköğretimde ders sayısını azaltmayı planlıyor. Bakanlıkça hazırlanan 'Çalışma Programı'nda, 'İlköğretimdeki derslerin sınıflara göre dağılımı ve öğretim programlarının yeniden geliştirilmesi' konusunda çalışma yapılacak. Programda, "İlköğretimde toplu algılama göz önüne alınarak çok sayıda ders yerine daha az dersin okutulması, birçok ders konusunun okutulacak dersler içinde kaynaştırılarak üniteler halinde ele alınmasına yönelik araştırma ve değerlendirme yapılacak, gerekirse uygulamaya geçilecektir" denildi.
Neler yapılacak?
Öğretim programlarının da yeniden ele alınacağı kaydedilen Çalışma Programı'nda, bu konuda yapılacaklar şöyle sıralandı:

  • Öğrenci programları öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, psikolojik ve sosyal gelişimlerine, dil ve anlatım düzeylerine, bilimsel bulgulara, katılımcı ve yaşayarak öğrenmeye olanak sağlayan öğretim yöntemlerine, ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre yeniden düzenlenecek.
  • İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıfların ders programları ile 4. sınıftan itibaren sosyal bilgiler, fen bilgisi, Türkçe ve matematik ders programlarının bakanlıkça hazırlanması, ifade ve beceri derslerinin çevre özellikleri, öğrenci ilgi, istek ve yetenekleri dikkate alınarak, il veya yerel eğitim yönetimlerince belirlenerek okutulması yönünde araştırma yapılacak ve projeler geliştirilecek,
  • Öğretim programlarının geliştirilmesinde programın ilişkili olduğu üst öğretim programları ve mesleki alanlara ilişkin psikolojik altyapısının oluşturulması sağlanacak,
  • Yeni öğretim programlarının internet aracılığıyla sivil toplum örgütlerine ve kamuoyuna tanıtımı ve duyurusu yapılarak, program geliştirme ve hazırlama faaliyetlerine geniş tabanlı katılım yapılması sağlanacak.