İlköğretimde düşünce dersi

İlköğretim müfredatı yeniden şekilleniyor. Fen Bilgisi dersi 'Fen ve Teknoloji', Resim-İş 'Görsel Sanatlar' oldu. Yeni seçmeli dersler: Düşünme Eğitimi, Sanat Etkinlikleri, Spor Etkinlikleri, Satranç ve Halk Kültürü.

ANKARA - İlköğretimdeki Fen Bilgisi 'Fen ve Teknoloji', Resim-İş 'Görsel Sanatlar' olarak isim değiştirdi. Ayrıca ilköğretime 'Sanat Etkinlikleri', 'Spor Etkinlikleri', 'Satranç', 'Düşünme Eğitimi' ve 'Halk Kültürü' seçmeli ders olarak konuldu.
Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) 2005-2006 eğitim yılından itibaren uygulanmaya başlanacak olan 'İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesi'ni belirledi. 6, 7 ve 8. sınıflara ait ders çizelgesinin ise 2006-2007 eğitim yılından itibaren 6. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacağı öğrenildi. Yeni çizelgeye göre; 1, 2 ve 3. sınıflarda zorunlu ders saati toplam 27; 4 ve 5. sınıflarda 26; 6, 7 ve 8. sınıflarda 28 olacak. Zorunlu derslere ek olarak 1, 2 ve 3. sınıflar üç; 4 ve 5. sınıflar dört; 6, 7 ve 8. sınıflar iki saat seçmeli ders alacaklar. Fen Bilgisi 'Fen ve Teknoloji', Resim-İş de 'Görsel Sanatlar' olarak isim değiştirdi.
'Teknoloji ve Tasarım' ile 'Rehberlik/Sosyal Etkinlikler' dersleri de yeni dersler olarak zorunlu dersler arasında yerini aldı. Fen ve Teknoloji dersi haftada dört saat işlenecek. 'Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi' dersi kaldırılırken, bu dersteki konular 'Hayat Bilgisi', 'T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük' gibi derslerin içinde işlenecek. MEB, seçmeli dersler arasına ilk kez 'Sanat Etkinlikleri', 'Spor Etkinlikleri', 'Satranç', 'Düşünme Eğitimi' ve 'Halk Kültürü' dersleri koydu. 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri Sanat Etkinlikleri ile Spor Etkinlikleri dersini haftada bir, diğer sınıflar ise iki saat alacak. Sanat ve Spor etkinlikleri derslerinde, öğretmen durumuna göre drama, tiyatro, halkoyunları, resim, fotoğrafçılık, heykel, güreş, futbol, basketbol gibi etkinlikler yapılacak. Yeni çizelgeye Satranç Federasyonu'nun isteği doğrultusunda 'satranç' ilköğretimin tüm sınıflarına haftada bir saat okutulacak şekilde ders olarak konuldu. 'Düşünme Eğitimi' de 6, 7 ve 8. sınıflarda felsefe ağırlıklı olarak verilecek. Öğrenciler 4. sınıftan itibaren bir dönem haftada iki saat Görsel Sanatlar dersi, diğer dönemde ise haftada iki saat Müzik dersi alacaklar.
Yeni ders programı
Zorunlu dersler: Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden, Teknoloji ve Tasarım, Trafik, Rehberlik/Sosyal Etkinlikler.
Seçmeli dersler: Yabancı Dil, Sanat Etkinlikleri, Spor Etkinlikleri, Bilgisayar, Satranç, Düşünme Eğitimi, Halk Kültürü, Tarım/Hayvancılık, Takviye ve Etüt Çalışmaları.


    http://www.radikal.com.tr/7532427532420

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.