İlköğretimde seviye tespit sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilköğretim öğrencilerinin İngilizce ve bilgisayar alanlarındaki bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla mayıs ayında seviye tespit sınavı düzenleyecek.

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilköğretim öğrencilerinin İngilizce ve bilgisayar alanlarındaki bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla mayıs ayında seviye tespit sınavı düzenleyecek.
MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nca, 'yabancı dil yeterliliği ve bilgisayar alanlarında farklı sınıf düzeylerindeki öğrencilerin hangi temel becerilere sahip olduğunun' belirleneceği sınav, mayıs ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. İlköğretim 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı sınavın, cinsiyet, okul türü, demografik
yapı ve farklı coğrafi bölgelere göre dağılım göz önüne alınarak, yedi bölgeden seçilen 30 pilot ilde yapılması planlanıyor. Sınav soruları her bir sınıfın ders programına göre hazırlanacak. Böylece, İngilizce ve bilgisayar alanlarında 'başarı haritası' çıkacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2002 yılında da, yedi bölgeden seçilen 47 ilde toplam 112 bin ilköğretim öğrencisinin katıldığı seviye tespit sınavı düzenlemişti.