'İlkokul' mezunu ehliyet alabilecek

Sürücü belgesi almak için 'ilköğretim' mezunu olmak şartı getiren düzenlemeden vazgeçildi. Karayolları Trafik Yasası'nda daha önce, 'ilkokul' mezunlarına 31 Aralık 2004'ten sonra sürücü belgesi verilmeyeceğine ilişkin bir düzenleme yapılmıştı.

ANKARA - Sürücü belgesi almak için 'ilköğretim' mezunu olmak şartı getiren düzenlemeden vazgeçildi. Karayolları Trafik Yasası'nda daha önce, 'ilkokul' mezunlarına 31 Aralık 2004'ten sonra sürücü belgesi verilmeyeceğine ilişkin bir düzenleme yapılmıştı.
TBMM İçişleri Komisyonu'nda, Karayolları trafik yasa tasarısı için kurulan alt komisyon, ehliyet alabilmek için en az 'ilköğretim' mezunu olma koşulu getiren düzenlemeyi değiştirdi. Alt komisyonda tasarı görüşülürken, AB üyesi ülkelerde sürücü belgesi için sadece okuryazar olma şartı ve sağlık raporu istendiği belirtildi.
Yurtdışında bulunan Türk asıllı vatandaşların aldıkları ehliyetlerin, Türkiye'ye geldiklerinde sadece değiştirildiği ve bu durumda yurtdışına gidemeyenler açısından eşitsizlik olacağı ifade edildi. Alt komisyonda, bu nedenlerdan dolayı 31 Aralık 2004'ten sonra sürücü belgesi almak için en az sekiz yıllık 'ilköğretim mezunu' olma koşulu getiren hüküm değiştirildi.