İmajda başka imarda başka

'Dürüst yönetici' imajını öne çıkaran
Sadettin Tantan İçişleri Bakanı olduğu dönemde Sapanca kıyısındaki binası için Bayındırlık'tan 'özel inşaat izni' almış. İzin, Tantan bakanlıktan ve ANAP'tan istifa ettikten sonra iptal olmuş.

ADAPAZARI - Sadettin Tantan'a, İçişleri
Bakanı olduğu dönemde Sapanca Gölü kıyısında babasından kalan ve depremde orta derecede hasar gören binayı yıkıp yeniden yapması için, yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak özel imar izni verildiği ortaya çıktı. Tantan bakanlıktan ve ANAP'tan istifa edince verilen 'izin' iptal edildi.
Tantan, bakanken, Sapanca'da babasından kalan ve depremde hasar gören iki katlı evi yıkıp yenisini yapmak için Sakarya Bayındırlık İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Önce inşaat yapılacak yerin Sapanca Gölü'nün koruma havzasında yer alması ve burada imar yasağı bulunması nedeniyle istek geri çevrildi. Ancak talep sahibi bir bakan olunca, Sakarya Valiliği devreye sokularak Bayındırlık Bakanlığı'ndan görüş istendi.
'Yasak ama yapılsın'
Bayındırlık Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nden Müsteşar Ali Helvacı imzasıyla 8 Şubat 2001'de valiliğe yanıt geldi. İki sayfalık yazıda, Sapanca Gölü havzasının mutlak koruma kuşağı içerisinde yer alan ve 4 Eylül 1988 gün ve 19919 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile Getirilen Yapı Yasağı'na dikkat çekildi. Ancak yazıda daha sonra, '17 Ağustos depreminden önce ruhsat aldığı mimari projeye uygun olmak kaydı ile gereğinin yapılması' denilerek, mevcut binanın yıkılması ve yerine yenisinin yapılmasına izin verildi.
Komşular da yararlandı
Bayındırlık Bakanlığı'nın bu 'özel izni' sayesinde Tantan'ın binasının da aralarında bulunduğu Sapanca Gölü kıyı şeridindeki altı bina yıktırılarak, yeni binaların yapımına başlandı. İnşaat sürerken Tantan, İçişleri Bakanlığı görevinden alınıp Devlet Bakanlığı'na atanması üzerine 6 Haziran 2001 tarihinde hem bakanlıktan hem de ANAP'tan istifa etti. Daha sonra da Tantan, göl kıyısındaki inşaatına devam etti. İnşaat sekiz aylık süre içinde ikinci kata ulaştı ve çatısı kapandı.
Birden yasayı hatırladılar
Ancak Bayındırlık Bakanlığı, 13 Ekim 2001'de
Sakarya Valiliği'ne gönderdiği bir yazıyla, Tantan'a verilen imar iznini iptal etti. Bakanlıktan, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü Feridun Duyguluer imzasıyla gönderilen yazıda, Tantan ve beş komşusuna daha önce verilen imar izninin yasal olmadığı belirtildi.
Yazıda, 'Sapanca Gölü kıyısında 1 Aralık 1983'te onanan 'Sakarya Kent Bütünü ve Sapanca Gölü Yakın Çevresi Nâzım Planı'nda mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında yeni yapılacak yapıların, plan kararlarına ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'yle ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olması gerekmektedir. Plan kararlarıyla ilgili mevzuat hükümlerine aykırı yapılar yapılamaz. Bu nedenle yıkılacak ya da yıkılan yapıların, yürürlükteki plana ve mevzuata aykırı olan eski projelerine göre uygulama yapılması mümkün değildir' denildi.
Kaçak yapılar yıkılamıyor
Sakarya Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına göre Sapanca Gölü kenarında ruhsatsız ve kaçak 201 bina var. Bunlardan 176'sı hakkında 17 Ağustos depremi öncesi, 35'i hakkında da deprem sonrası verilen yıkım kararları bir türlü uygulanamıyor.