İnsan hakları pes etti

Kızdıran rapor
İnsan haklarına dair 2004 raporundaki azınlıklar ve işkence bölümleri nedeniyle iktidarın tepkisini alan İnsan Hakları Danışma Kurulu (İHDK) Başkanlık Divanı'nın dört üyesi istifa etti: Başkan İbrahim Kaboğlu, yardımcıları A. Faruk Öztimur ve Şenal Sarıhan ile raportör Kemal Akkurt.
'Yürütme dağıttı'
Kaboğlu basın toplantısında şunları söyledi: "Görevimizi ihmal ettiğimiz için değil, yaptığımız için kovulduk. Karar aldık, tepki çektik. Önerdik, kızdırdık. Rapor yazdık, yasamadan küfür aldık, yargıda sorgulandık ve yürütme tarafından dağıtıldık."

ANKARA - Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu (İHDK) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, kendisi ve İHDK Başkanlık Divanı'nın diğer üç üyesinin istifa ettiğini açıkladı. Kabaoğlu, "Görevimizi ihmal ettiğimiz için değil, yaptığımız için kovulduk" dedi.
Kabaoğlu, dün, başkan yardımcısı Şenal Sarıhan ve raportör Kemal Akkurt'la bir toplantı düzenledi. Başkanlık divanının, kendisi, Sarıhan ve Akkurt'la İstanbul' da olduğu için toplantıya katılamayan başkan yardımcısı Faruk Öztimur'dan oluştuğunu belirten Kaboğlu, ilk toplantısını 26 Şubat 2003'te yapan kurulun 4643 sayılı kanunla kurulduğunu söyledi. Kabaoğlu, bu toplantıda başkanlık divanının seçimle oluşturulduğunu, görev sürelerinin üç yıl olduğunu, bu nedenle de normal görev sürelerinin Şubat 2006 tarihinde biteceğini anımsattı.
'Ciddi engellemeler var'
Görevde bulundukları süreçteki çalışmaları hakkında bilgi veren Kabaoğlu, "Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı'nda 2003 yılının eylül ayında yapılan görev değişikliğinden sonra ciddi engellemelerle karşı karşıya kaldık. Sorunları aşmak için çaba harcadık. Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'e sorunlarımızı içeren bir dilekçe gönderdik" diye konuştu.
E-postayla azil
Kabaoğlu, resmi birimlerin, İHDK'nın hukuka aykırı davranmadığını belirtmelerine karşın, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı imzasıyla, 'Ekonomik ve Sosyal Haklar ve Kadın Hakları' konulu şubat toplantısının yapılmayacağı, kendisinin de aralarında bulunduğu 14 üyenin görev süresinin 5 Şubat'ta sona ereceğine ilişkin elektronik posta gönderildiğini anlattı. Bu karara karşı avukatının dava açtığını belirten Prof. İbrahim Kaboğlu, şöyle konuştu:
"Karar aldık, tepki çektik. Önerdik, kızdırdık. Rapor yazdık, yasamadan küfür aldık, yargı tarafından sorgulandık, yürütme tarafından dağıtıldık. Kısacası 4643 sayılı yasanın gereklerini engellemeler nedeniyle asgari olarak yerine getirebildik. Görevimizi ihmal ettiğimiz için değil, yaptığımız için kovulduk. Yasayla kurulmuş resmi birimle insan haklarını ilerletme uğraşı içine girenlerin madden, fiziken ve manen maruz kaldıkları olumsuzluklar sıkıyönetim ortamında benzer konumda bulunanların başına gelir miydi? İnsan hakları mağdurlarının haklarını
ilerletmek için 2003'te göreve başlayan insan hakları savunucuları, iki yılda kendi haklarını savunma meşguliyetinde bırakıldı.
'Kurulu meclis yaptık'
Devlet organları, adeta suçlayarak İHDK'yı çökertme yöntemi uyguladı. Bir görevin yerine getirilmesinde kullanılan ifade özgürlüğünün ve öne sürülen görüşlerin bedeli bu denli ağır olamazdı. İlgili yasa çerçevesinde görev yapan yöneticiler olarak suçluyuz. Çünkü, seçimle geldik, insan hakları ilkelerine uygun davrandık, İnsan Hakları Danışma Kurulu'nu insan hakları meclisine çevirdik."
Kaboğlu, 5 Şubat'ta görevlerine son verilen 14 kurul üyesi arasında, İnsan Hakları Ulusal Komite Başkanı İonna Kuçuradi, Kültürel ve Azınlık Hakları Komisyonu Başkanı Baskın Oran ile Turgut Tarhanlı ve Türkan Saylan'ın da bulunduğunu söyledi.


    http://www.radikal.com.tr/7371677371670

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.