İnsan haklarına özel koruma

İçişleri'nin kolluk güçleri dahil tüm kamu kurumlarına emri: İnsan hakları savunucularıyla, alanın ruhuna uygun ilişki kurulacak, bu kişiler korunacak.

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, başta kolluk kuvvetleri olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarından insan hakları savunucularını korumalarını istedi. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, bağlı kuruluşlara ve valiliklere bir genelge göndererek Türkiye'nin, AB tarafından hazırlanan İnsan Hakları Savunucuları Rehberi'nin benimsendiğini hatırlattı. Genelgede ihlalleri belgelemeye çalışan ve cezasızlık kültürüyle mücadele eden insan hakları savunucularının saldırılara maruz kalabilecekleri anlatılarak şöyle denildi: "Valilik ve kaymakamlıklar, il ve ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarının, insan haklarının geliştirilmesini amaç edinen birey ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerinde rehberin içeriğine ve ruhuna uygun hareket etmelerini sağlayacaklar ve her türlü kolaylığı göstereceklerdir. Özellikle kolluk uygulamaları esnasında kolluk görevlilerinin belirtilen kişi, grup ve/veya kuruluşlara yönelik işlem ve eylemlerinde belgede yer alan ilkelere uygun davranmaları sağlanacaktır. Mülki idare amirleri, insan hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve bireylerle 'düzenli diyalog' mekanizmalarının oluşturulmasına gayret edecekler, geliştirilen başarılı işbirliği örneklerini, diğer il ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşmak ve yaygınlaştırmak için Dernekler Dairesi Başkanlığı'na göndereceklerdir."