'İnsan hakları'ndan sivil kopuş

Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Türk Tabipleri Birliği'nin de aralarında olduğu altı sivil toplum örgütünün temsilcileri 'hükümetin insan hakları konusundaki samimiyetsiz tavrını' kınayarak...

ANKARA - Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Türk Tabipleri Birliği'nin de aralarında olduğu altı sivil toplum örgütünün temsilcileri 'hükümetin insan hakları konusundaki samimiyetsiz tavrını' kınayarak Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu (İHDK) üyeliğinden istifa etti.
İstifa kararı Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Kazım Genç, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Genel Başkanı Yavuz Önen, Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHK) Vakfı Genel Başkanı Nevzat Helvacı ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Metin Bakkalcı'nın İnsan Hakları Vakfı'ndaki ortak basın toplantısıyla duyuruldu. TİHV Başkanı Önen, toplantıya katılmayan Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) ile Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) temsilcisi Yasemin Özdek'in de paylaştığı istifa gerekçelerini şöyle açıkladı: "Kurul, insan hakları için danışma organı olarak kuruldu. Hükümet dört AB uyum paketi çıkardı, ancak kurula hiç danışmadı. Kurul başkanına karşı karalama kampanyası yürütüldü. Kurulun önerdiği isimler yeni üye atamalarında dikkate alınmadı. Bu olumsuzlukları aşmak üzere kurulun 30 üyesi, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül ile görüşmek istedi, ancak yanıt alamadı. 14 kurul üyesinin görevleri, yasal süreleri bitmediği halde sona erdirildi. Hükümetin insan haklarındaki samimiyetsiz tavrını, AB kapısında tekrarladığı insan haklarına saygılı, demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlı söylemle tamamen çelişen uygulamayı ülke içinde sergilemesini kınıyor ve istifa ediyoruz."
Önen, istifaları kuruldan sorumlu olan Gül'e de ileteceklerini söyledi.


    http://www.radikal.com.tr/7419187419180

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.