İnternet andıcı '28 şubat temizliği' getirdi

İhbar mektubuyla ortaya çıkan ve Genelkurmay'ın doğruladığı 'internet andıcı'nın yasal dayanaklarının 28 Şubat sürecinden kaldığını belirleyen Başbakanlık, 28 Şubat'ın izini temizlemek için çalışma başlattı

TARIK IŞIK

ANKARA - Gündemi sarsan ‘internet andıcı’ skandalının ardından Başbakanlık tüm yasa ve yönetmeliklerde ‘28 Şubat’ın izini temizlemek için harekete geçti. Batı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ünlü ‘İrticayla Mücadele Belgesi’ni kaldırmak için harekete geçildiği öğrenildi.
Genelkurmay’ın 6 Kasım’da düzenlediği bilgilendirme toplantısında, Genelkurmay bünyesinde, ‘irtica ve terörle mücadele için’ bazı internet sitelerinin kurulduğu açıklandı. ‘Devletin kendi vatandaşları üzerinde psikolojik savaş yürüttüğünün’ itirafı sayılan açıklama tepki topladı.
Radikal’e bilgi veren kaynaklar Genelkurmay’ın ‘internet andıcına’ dayanak olarak gösterdiği belgenin 28 Şubat postmodern darbesinin kararlarının uygulanmasını takip için hazırlanan ‘irtica ile Mücadele Strateji Belgesi’ olduğunu söyledi. Yaklaşık 100 sayfadan oluştuğu belirtilen gizli belge, Batı Çalışma Grubu (BÇG) tarafından hazırlanmıştı. Belge, irticai ve bölücü faaliyet yürüten her türlü kişi, kurum veya kuruluşun takip edilmesini öngörüyordu.
2006 yılında, belge ‘suistimale açık’ bazı maddelerin iptal edilmesi gerekçesiyle Bakanlar Kurulu’nun gündemine geldi. Böylece, belge, AKP’nin rötuşundan geçmiş oldu.

Önce rötuş sonra temizlik
Radikal’e bilgi veren bir kaynak, konunun gündeme geliş şekli ve Genelkurmay’ın açıklamasının, Başbakanlığı ‘daha kökten çözüm yolları üretmeye ittiğini’ söyledi. Genelkurmay’ın açıklamasının hemen ertesi günü Başbakanlık’ta üst düzey bürokratların katılımı ile bir dizi çalışma yapıldı. Buna göre 55, 56. ve 57. hükümetler döneminde çıkarılan irticai ve bölücü faaliyetlere ilişkin ‘muğlak ifadeler içeren’ tüm yönetmelik, plan ve genelgeler iptal edilecek. Ve ‘İrtica ile Mücadele Strateji Belgesi’ de iptal edilecek.
Batı Çalışma Grubu, Ecevit’in Başbakanlığı döneminde ‘Başbakanlık İrticayı Takip ve Koordinasyon Kurulu’na dönüştürüldü. Kurul ayda bir defa toplanarak, yapılan çalışmaları gözden geçiriyor. Ancak AKP’nin hükümet olduğu son yedi yılda, Kurul’un toplanma periyodu üç ayda bire çıkarıldı. Halen Kurulun toplanma periyodu zaman zaman aksıyor. AKP’nin, ismi, ‘Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu’ yaparak kaldırmak istediği biliniyor.