İnternet kafelere sıkı denetim

İnternet kafelere 12 yaşından küçüklerin alınmasına, kumar, bahis ve pornografik sitelere erişimin sağlanmasına yasak getiren tasarı kabul edildi.

Küçükleri kumara ve kötü alışkanlıklara karşı korumayı amaçlayan 'Oyun, Oyun Yeri, Oyun Alet ve Makineleri ile İnternet Kafeler Hakkındaki Kanun Tasarısı', TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi.
Tasarıya göre, internet kafelere 12 yaşından küçükler giremeyecek. Okul binaları ile kurs, dershane ve özel öğretim kurumları çevresinde 150 metreden daha yakın yerlere oyun yeri açılamayacak. Oyun yerleriyle internet kafelerin açılması ve faaliyette bulunmaları, o yerin en büyük mülki amirinin iznine bağlı olacak.
Eğitim-öğretim kurumu, kütüphane, dernek, sendika, kamu kurumu ve benzeri kuruluşların personeli veya üyeleri için açtıkları internet bölümleri ile araştırmacılar ve öğrencilere yönelik olarak kurulan
internet birimleri için mülki amirden izin almaya gerek olmayacak.
Oyun yerlerinde bulundurulacak ve çalıştırılacak oyun alet ve makinelerinin yasada belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını belirlemek üzere İnceleme Üst Kurulu oluşturulacak. Bu kurul, ilgili
bakanlık ve kuruluşların temsilcilerinden oluşacak.
Okulların bina ve tesisleri ile ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin devam ettiği kurs, dershane ve özel öğretim kurumları çevresinde 150 metre mesafeden daha yakın yerde oyun salonu açılamayacak. İnternet
kafeler için uzaklık koşulu aranmayacak.

Söz konusu düzenleme ve yasaklara aykırı hareket edenler 6 aydan bir yıla kadar
hapis ve 200 milyon liradan 750 milyon liraya kadar ağır para cezasına
mahkum edilecek. Yinelenmesi halinde bu cezalar bir kat artırılarak hükmolunacak.

OKUL AÇIKKEN, OYUN YERLERİ KAPANACAK

18 yaşından küçüklere yönelik oyun yerleri, ilk ve orta öğretim okullarının eğitim ve öğretim yaptığı saatlerde çalıştırılamayacak. 18 yaşından küçüklere yönelik oyun yerlerine, yanlarında kendi çocukları veya yakınlarının çocukları bulunmayan büyükler giremeyecek.
Söz konusu hükme aykırı hareket edenler 30 milyon liradan 300 milyon liraya kadar hafif para cezasına mahkum edilecek, suçun
yinelenmesi durumunda ise 15 günden 2 aya kadar hafif hapis cezasına çarptırılacak.
İzin alınmadan oyun yeri ile internet kafe açanlar 50 milyon liradan 400 milyon liraya kadar para cezasına, yinelenmesi halinde bir
aydan 2 aya kadar hapis cezasına mahkum edilecek.
İzin almadan eğlence amaçlı oyun ile oyun alet ve makinelerini üreten ve ithal edenler ile bunları oyun yerlerinde bulunduranlar bir aydan 3 aya kadar hapis ve 150 milyon liradan 500 milyon liraya kadar ağır para cezasına çarptırılacak.
Daha önce izin almış oyun yerleri ile internet kafeler, yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde durumlarını yasaya uygun hale getirecek.