İnternete standart

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Nizami Aktürk, il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği genelgeyle, internet sitesi olan okullardan üniter yapıya uygun yayın istedi.

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Nizami Aktürk, il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği genelgeyle, internet sitesi olan okullardan üniter yapıya uygun yayın istedi. İnternet sitesi kuran okulun arttığını dile getiren Aktürk, okullardaki faaliyet ve etkinliklerin tanıtımı, duyurular ve ders programlarının yer alması gerektiğini belirttiği sitelerde şu kriterlere uyulmasını istedi:
Atatürk ilke ve inkılaplarına uygunluk, Anayasa'nın 14'üncü maddesinde yer alan 'hak ve hürriyetlerin korunması, devletin bölünmez bütünlüğünü bozmamak, dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yapmamak' ilkesine ters düşmemek. Türkçenin düzgün kullanımı. Sitelerin bireyselleşmemesi.


    http://www.radikal.com.tr/7587407587400

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.