'İnternet'te bir arpa boyu!

Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki İnternet Kurulu'nun üyeleri ve bazı sivil toplum örgütleri, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin altyapı ve ses...

ANKARA - Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki İnternet Kurulu'nun üyeleri ve bazı sivil toplum örgütleri, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin altyapı ve ses tekelinin dün sona erdiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin, bu sektörü tam rekabete açmakta geç kaldığını savundu.
İnternet Kurulu üyeleri ve çok sayıda sivil toplum örgütü, Türk Telekom'un ses ve altyapı tekelinin sona ermesi konusunda ortak bildirge yayımladı. Bildirgede, şu görüşlere yer verildi:
"Geçen 10 yıla bakınca, stratejisini belirleyememiş, somut politikaları olmayan, kurumsal yapılanmaları tamamlayamamış, altyapıda ciddi sorunları olan, telekom sektöründe tam rekabeti oluşturamamış ve eylem planı yapamamış bir ülke görüyoruz. Telekom sektörü rekabet eksikliğini, yüksek fiyatlar ve ürün eksikliğiyle yaşamıştır. Bu, internetin gelişmesine set çekmiştir."
Telekomünikasyon Kurumu tam serbestleşmeyi bu yıl içinde bitirmeye davet edildi. ADSL ve kablo-net internet servislerinin özel sektör tarafından da yaygınlaştırılması çabaları karşısındaki engellerin kaldırılması istendi.