İnterstar 15 gün kapalı kalacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kuruluşundan bugüne en yüksek cezayı İnterstar televizyonuna uyguladı.

ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kuruluşundan bugüne en yüksek cezayı İnterstar televizyonuna uyguladı. Doğan Grubu aleyhindeki yayımları nedeniyle
İnterstar 15 gün kapalı kalacak.
RTÜK'ün önceki gün yapılan toplantısında daha önce verilen toplam 6 günlük yayın durdurma cezasına rağmen, Doğan Grubu aleyhindeki yayımlarına devam eden İnterstar televizyonuna daha ağır bir ceza verilmesi kararlaştırıldı. Üst kurul, verilen 15 günlük yayın durdurma cezasının İnterstar televizyonunun RTÜK Yasası'nın 4. maddesinin (k) bendindeki 'özel amaç ve çıkarlara hizmet eden ve haksız rekabete yol açan yayın yapılmaması esasına' aykırı davranışındaki ısrarından kaynaklandığını açıkladı.