İntihal, affedilebilir disiplin suçu!

YÖK, intihal yaptığı ortaya çıkan Prof. Durmuş Bozkurt'un eylemini, 'yasayla affedilen disiplin suçu kapsamında olduğu' gerekçesiyle cezalandırmadı
Haber: MESUT HASAN BENLİ / Arşivi

ANKARA - Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), uluslararası bilim çevreleri tarafından ‘fikir hırsızlığı’ sayılan ‘intihal’i ‘disiplin affı’ kapsamına girdiği gerekçesiyle cezalandırmaya değer görmedi.
2003 yılında Konya Selçuk Üniversitesi, Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Durmuş Bozkurt ile doktora öğrencisi Kerem Yamaç, aynı bölümde çalışan Prof. Dr. Haydar Bulgak ve eşi Dr. Ayşe Bulgak’ın uluslararası bilim dergilerinde yayımlanan iki makalesinden kaynak belirtmeden alıntı yaptı. Bu metinler uluslararası matematik dergisi ‘Applied Mathematics and Computation’da yayımlandı. Bu intihali Münih Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hans Joachim Bungartz ortaya çıkardı. Bunun üzerine Bulgak çifti üniversite yönetimine ve YÖK’e başvurdu. YÖK, 3 Haziran 2005’te Kerem Yamaç’ın öğretim mesleğinden çıkarılmasına karar verirken, Prof. Bozkurt’un meslekten atılması talebini ‘esas sorumluluğu olmadığı’ gerçeksiyle reddetti. YÖK’ün “Bozkurt’un meslekten çıkarılmasına gerek yoktur” şeklindeki kararının iptali için Haydar Bulgak avukatı Ali Altay aracılığıyla Ankara 9. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme,  Bulgak’ın dava açmada ‘hukuki menfaati bulunmadığı’ gerekçesiyle talebi reddetti.
Karara yapılan itiraz üzerine Danıştay 8. Dairesi, mahkemenin kararını bozdu. Yapılan yeniden yargılama üzerine Mahkeme, YÖK’ün “Bozkurt’un meslekten çıkarılmasına gerek yoktur” şeklindeki kararını iptal etti. İdare Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda, Bozkurt’un meslekten çıkarılma istemini YÖK Disiplin Kurulu gündemine aldı. Disiplin Kurulu, 19 Şubat 2009 günü yaptığı toplantıda sürpriz bir karara imza attı. Kurul, intihal suçunun 5525 sayılı Disiplin Cezaları Affı kapsamında olduğunu savunarak “Yapılan görüşmeler sonucunda Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 15 Ocak 2009 tarihli kararına uyulmasına bu nedenle 3 Haziran 2005 tarihli Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptaline, dosyanın yeniden görüşülerek Prof. Durmuş Bozkurt’un fiilinin 5525 sayılı memurlar ve Diğer Kamu görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Kapsamında olduğundan hakkında karar verilmesine yer olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir” dedi. Karara 3 Disiplin Kurulu üyesi dışında diğer 17 üyesi olur verdi. Bulgak’ın avukatı Altay, YÖK’ün kararının iptali ve yürürlüğünü durdurulması için İdare Mahkemesi’ne dava açtı.
2006 yılında çıkarılan ‘5525 Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun’a göre ‘devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikle zimmet, irtikap rüşvet, hırsızlık, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar’ af kapsamında dışında tutuluyor.
Tüm Öğretim Elemanları Derneği Genel Başkanı Alparslan Işıklı intihal suçunun disiplin affı kapsamında tutulamayacağını savunarak “5525 sayılı yasaya göre hırsızlık suçunun af kapsamına alınamayacağı anlaşılıyor” dedi.
Avukat Ali Altay da, “2547 sayılı YÖK yasasının 4 ve 5. maddelerinin değiştirmediğiniz sürece intihal af kapsamında alınamaz “diye konuştu.