Irak işgaline protesto

Birinci yıldönümünde Irak işgali Ankara'da da Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu, Ezilenlerin Sosyalist Platformu ve islamcı çizgideki Özgür-Der üyelerince ayrı ayrı protesto edildi

Birinci yıldönümünde Irak işgali Ankara'da da Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu, Ezilenlerin Sosyalist Platformu ve islamcı çizgideki Özgür-Der üyelerince ayrı ayrı protesto edildi.
İlk gösteriye EMEP, TKP, Ezilenlerinin Sosyalist Platformu, Halkevleri, Kaldıraç gibi gruplar ile bazı kitle örgütü ve sendika yönetici ve üyeleri katıldı. Yüzlerce kişiden oluşan kalabalık öğlen saatlerinde ABD Büyükelçiliği önüne yürümek için Tunus Caddesi'nde toplandı. Çevik Kuvvet Büyükelçilik çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bu gruba Büyükelçilik önünde protestoya izin verilmezken, aynı güzerhgahtan gelen İslamcı çizgideki Özgür-Der üyesi ve türbanlı kadınların yoğunlukta olduğu grubun, ABD Elçiliği karşısında gösteri yapmasına izin verildi.
Eylemde, 'Müslüman halklar kardeştir', 'Yaşasın İntifada', 'Kahrolsun ABD emperyalizmi' sloganları attı, tekbir getirdi. Bu grup bölgeden uzaklaştıktan sonra Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu, "Emperyalistler, işbirlikçiler, 6. filoyu unutmayın', 'Katil ABD, Ortadoğu'dan Defol' ve 'Gün gelecek, devran dönecek AKP Halka hesap verecek' sloganları atıldı.
Platform adına açıklama yapan TMMOB Başkanı Kaya Güvenç, ABD'nin geçen yıl 21 gün boyunca Irak'a bomba yağdırdığı, aralarında kadın ve çocukların yer aldığı çok sayıda kişinin öldürüldüğüne, savaş karşıtlarının tüm girişimlerinin sonuçsuz kaldığına, bugün tüm dünyada herkesin işgalin sona erdirilmesi için çaba gösterdiğine işaret ederek "İşgali durduramadık ama emperyalizmin çirkin yüzünü gizleyen maskeyi bir kez daha araladık" dedi. Elçilik önüne gitmelerine izin verilmeyen grup daha sonra döviz ve pankartlarıyla Kızılay'a kadar yürüdü. Ezilenlerin Sosyal Platformu adlı grup ise Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Heykeli önünde eylem yaptı.