'İrticai faaliyetlere ilişkin belgeler' de Ergenekon dosyasında

Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca davanın görüldüğü İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen ek klasörler arasında irticai faaliyetlere ilişkin belgelerde yeraldı.


ikinci Ergenekon davasında üst düzey yönetici olmak iddiasıyla tutuksuz olarak yargılanan emekli Orgeneral Şener Eruygur’dan ele geçirilen ’gizli’ ibareli irticai faaliyetlere ilişkin belgelerde iktidar imkanlarını kullanarak, devlet yapısını dinsel kuralların egemen olduğu kurumlar haline çevirmek için gayretlerini sürdüren irticai unsurların, sistemli olarak, devletin tüm kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri içinde kadrolaştığı iddia edildi.

İKİ YILDA 2BİN 751 ATAMA YAPILDI
İktidarın, Kasım 2002’den Aralık 2004’e kadar vekaleten yapılan atamalar da dahil 2751 atama yaptığı belirtilen belgede, şu ifadelere yer verildi:
“Bu miktar, 57’inci hükümet dönemine ilişkin 3,5 yıllık süre içerisinde yapılan atama miktarının (1928) yüzde 138’ine, 55’inci hükümet döneminde 2 yıllık süre içerisinde yapılan atamanın (2065) yüzde 133’üne ulaşmıştır. Atamalarda imam hatip veya ilahiyat kökenli olmak, İstanbul Büyük Belediyesi’ne mensup olmak ve Milli Görüş çizgisinden gelmek gibi kriterlerinin on plana çıktığı görülmektedir."
Din eğitimi almış il ve ilçe milli eğitim müdürü sayısının 2002 yılı öncesinde 86 iken, AKP iktidara geldikten sonra bu sayını 266’ya cıktığı belirtilerek, dini eğitimi almış 10 bin öğretmenin okul yöneticiliğine atandığı kaydedildi. Diyanet’te çalışan 735 personelin, kurumlar arası atama yoluyla çeşitli branşlarda öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevlendirildiği ifade edildi.

GENELKURMAY “BATI HAREKAT KONSEPTİ“EMRİ YAYINLADI
’İrticayla İlişkili Ticari Kuruluşlar’ başlıklı belgede ise Genelkurmay Başkanlığı’nın 06 Mayıs 1997’de irticanın amacı, faaliyetleri, kaynakları ve mücadele esaslarını içeren "Batı Harekat Konsepti" emrini yayımladığı belirtildi.
24 Nisan 2002 tarihli belgede, söz konusu emrin, ikinci maddesinde "İrticai trende ivme kazandıran Kombassan, İhlas, Asya, Ülker, Yimpaş, Beğendik vb. gibi holding ve finans kuruluşları ile büyük küçük bütün irticai ticari organların faaliyetleri dikkatle izlenecek bu kuruluşların, askeri ihalelere girmesi, ordu pazarları, ordu evleri, askeri gazinolar ve askeri personelin bu merkezlerden alışveriş yapmaları önlenecektir" ifadesinin yer aldığı kaydedildi.

"1999-2000’DE İMAM HATİPLİ ÖĞRENCİ SAYISINDA AZALMA OLDU
’İmam Hatip Liseleri(Yatay)’ başlıklı belgede ise Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 464 normal, 107 Anadolu ve 33 çok programlı olmak üzere toplam 604 imam hatip lisesinin bulunduğu belirtildi. Bu okullarda okuyan öğrenci sayısında 1996-1997 öğretim yılına oranla, 1999-2000 öğretim yılında yüzde 30’luk bir azalma görüldüğü kaydedildi.
1998-1999 öğretim yılında öğrenci sayısında ki artışın, sınıf geçme yönetmeliğinin aşamalı olarak uygulanması, öğretim süresinin (1+4) yıl olmasından dolayı 12’inci sınıftan mezun verilmemesi nedenlerinden kaynaklandığı ifade edildi. Öğrenci durumunda, 1996-1997 öğrenim yılından itibaren, 1997-1998’de yüzde 15, 1998-1999’da yüzde 35 ve 1999-2000’de yüzde 39 azaldığı belirtildi. Son iki yıldır kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerden fazla olduğu, gerek erkek, gerekse kız öğrenci sayısındaki bu azalmanın; üniversite sınav sisteminin değiştirilmesi ile meslek liselerinin, kendi alanlarında eğitime yönlendirilmesinden kaynaklandığı öne sürüldü.
Belgenin sonuç bölümünde ise imam hatip liselerine olan talebin gittikçe azalmakta olduğu ifade edilerek, kılık kıyafet ile ilgili uygulamalarda kesin sonuç alınamadığı, bazı yöneticilerin konuya yeterli hassasiyeti göstermediği, kıyafet yönetmeliğini sadece askerlerin uygulamak istediği izleniminin uyandırılmasına sessiz kaldıkları anlatıldı.
Belgede, tarikat ve cemaatlerin çeşitli vaat ve baskılarla aileleri baskı altına aldığı, çocukların da ailelerinden bağımsız olarak hareket edemediği, irticai basının türbanlı öğrencilere destek vererek konuyu sürekli olarak devlet aleyhinde gündemde tuttukları iddia edildi.
İrticai unsurların, imam hatip liselerini eleman kaynağı açısından çok önemli görmeleri ve bu nedenle de söz konusu okulları kaybetmemek için tüm güçlerini kullandıkları belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
“1999-2000 öğretim yılı içerisinde, milli güvenlik bilgisi öğretmenleri tarafından hazırlanan raporlardan, çeşitli illerdeki 63 imam hatip lisesindeki irticai faaliyetler dikkat çekmektedir. Bu okulların 7’sinde kız öğrencilerin milli güvenlik bilgisi dersine hiç girmedikleri, 56’sında milli güvenlik bilgisi dersleri hariç diğer derslere türbanlı olarak girdikleri, 16’sında milli güvenlik bilgisi öğretmenlerinin, kılık kıyafet yönetmeliğine uyulmadığı için dersten çekildiği, 8’inde kız ve erkek öğrencilerin ayrı dersliklerde ders yaptıkları, okul idarecilerinin kılık kıyafet konusunda yeterli hassasiyeti göstermedikleri tespit edilmiştir."(dha)