İş yaşamında kadın-erkek eşitliği geliyor

Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik hedefinde bir önemli adım daha atıldı. Başbakanlık AB Genel Sekreterliği'nce...
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik hedefinde bir önemli adım daha atıldı. Başbakanlık AB Genel Sekreterliği'nce hazırlanan ve Meclis Başkanı Ömer İzgi'ye sunulmasının ardından 'öncelikle' üzerinde çalışma başlatılan 'Temel Hak ve Özgürlükler Paketi' çalışma yaşamında ayrımcılığa karşı bir düzenleme de içeriyor.
'Polis Vazife ve Selahiyetleri Yasası'nın 12'nci maddesinde değişiklik getiren taslakla, içkili yerlerde çalışmada kadın ve erkekler arasında eşitlik sağlanarak, kadınlar
aleyhine ayrımcılık kaldırılacak. Taslakla gazino, bar ve kafeşantan gibi içkili yerlerde çalışma yaşı 21'den 18'e indirilirken, buralarda çalışacak kadınların mülki idare amirinden izin alma zorunluluğu olmayacak.
Toplumun değişen şartlarına uyum
Taslağa göre ilgili yeni madde şöyle: "18 yaşından küçük yaştaki kadın ve erkekler hiçbir surette gazino, bar, kafeşantan ve bunlara benzer içkili yerlerde ve banyo, hamam ve plajlarda çalışamazlar. Bar, kafeşantan ve meyhanelere, yanlarında veli ve vasileri olsa bile, on sekiz yaşından aşağı küçüklerin girmesini polis men eder."
AB Genel Sekreterliği, düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğunu şöyle açıklıyor: "Toplumun değişen şartlarına uygun olarak kanunda belirtilen işyerlerinde çalışma yaşı 21'den 18'e düşürülmekte ve çalışacak bayanların mülki idare amirinden izin alma zorunluluğu kaldırılmaktadır. Bu çerçevedeki değişiklikle Anayasa'nın 'Kanun Önünde Eşitlik' başlığını taşıyan 10. maddesiyle 'Çalışma Hakkı ve Ödevi başlığını taşıyan 48 ve 49. maddelerine aykırılık giderilmektedir.
Ayrıca bu kapsamda, 'Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi' hükümlerine ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 111 nolu 'İş ve Meslek Bakımından Ayrımcılık Sözleşmesi'nin 1. maddesine paralel olarak sözleşmelere taraf devletlerin tespit etmek ve izlemek durumunda oldukları ulusal politikalara uyum sağlanmaktadır. Böylece bu alandaki kadın-erkek eşitsizliği giderilmektedir."
Friday's skandalı ders oldu
Düzenlemenin yasalaşmasıyla geçen yıl İstanbul'daki Friday's restoranda çalışan genç kızların zührevi hastalıklar hastanesine sevkiyle yaşanan vesika skandalı benzeri skandalların da önüne geçilecek. Değil içkisiz, içkili yerlerde çalışacak kadınlar yönünden bile mülki idare
amirinden izin alma şartının kaldırılmasıyla, kadınlar artık zührevi hastalıklar hastanesine sevk edilemeyecek.
Genelge çıkarılmıştı
Friday's restoranda çalışan üniversiteli kızların polis tarafından 'Fuhuşla Mücadele Tüzüğü' kapsamında hastaneye sevkleri tepki çekmişti. Bunun üzerine dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan valiliklere bir genelge göndermişti. Genelgede; bu tür yerlerde çalışanlardan istenen sağlık raporunun, 'Fuhuşla Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü'yle ilgisi olmadığı vurgulanmış, sağlık raporlarının, zührevi hastalıklar hastanesinden ve polis marifetiyle aldırılmaması istenmişti.