İsa filmindeki yanlışlar

Mel Gibson'ın servetinden 25 milyon dolar harcayarak çektiği 'The Passion of The Christ' (İsa'nın Tutkusu) adlı film, din adamlarını ve tarihçileri de harekete geçirdi.

KUDÜS - Mel Gibson'ın servetinden 25 milyon dolar harcayarak çektiği 'The Passion of The Christ' (İsa'nın Tutkusu) adlı film, din adamlarını ve tarihçileri de harekete geçirdi. Gösterime girdiği ilk gün 30 milyon dolar hasılat getiren filmmin Yahudi düşmanlığını hortlatacağına dair tartışmalar
sürerken, şimdi de peygamberin saçı, çarmıha adam germenin yolu yordamı gibi 'teknik konu'larda tartışmalar başladı.
Yönetmen-yapımcı Mel Gibson, dönemin ruhunu yansıtmak için filmi Latince ve Aramca çekmişti. Ama Chicago'daki Katolik De Paul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. John Dominic Crossan'a göre İsa ile onu çarmıha gönderen Roma'nın Filistin Valisi Pontius Pilatus'un birbirleriyle Latince konuşması yanlış. Çünkü Latince 2 bin yıl önce Roma İmparatorluğu'nda sadece resmi yazışmalar için kullanılan bir dildi. İkili Yunanca konuşmuş olmalıydı.
Uzun saçla alay edilirdi
İkinci büyük hata, konuşulan Latincenin anlaşılmaması. En azından Prof. Dr. Crossan, filmdeki telaffuzlardan bir şey anlamamış. Yine Crossan'a göre binlerce yandaşının sevgi gösterisiyle Kudüs'e gelen İsa, filmdeki gibi gündüz değil, ayaklanma korkusuyla gece vakti çarmıha gerildi.
Antropolog Joe Zias ise "Kudüs'teki kazılardaki yüzlerce iskelete bakılırsa, İsa çağında Filistin'de Musevilerde uzun saç yoktu. Hazreti İsa'nın da saçı kısaydı" diyor. 2 bin yıllık Musevi metinlerinde uzun saçlılarla 'Romalı' diye alay edilmesi de cabası. Roma İmparatoru Titus'un MS 70'de Kudüs'ü fethi dikilen zafer takında esir alınan Musevilerin tümü kısa saçlı. Uzmanlara göre Batı sanatında Hazreti İsa'nın hep uzun saçlı tasvir edilmesi de yanlış.
İsa'nın yaşadığı dönemden kalan çarmıha gerilmiş tek kurbanın (bir Musevi)
iskeletini inceleyen Zias, filmdeki çarmıh sahnesinde de hatalar bulmuş:
"Çarmıha gerilen kişi erkek olsun kadın olsun, çocuk olsun. Çıplak olurdu. Üstelik, bir ahşap haç, 159 kilo ağırlığındaydı. 'Suçlu', filmdeki gibi bunu taşıyamadı. Romalılar, haçların uzun direklerini yerlerinde hep sabit tutardı. Ancak yatay kısa kirişi mahkûma taşıtabilirlerdi. Ellere çivi el ayasının ortasından değil, bileklerden çakılmalıydı."
Pek çok uzmanla görüştüğünü söyleyen Gibson ise "Söyledikleri hep birbirinin zıddı olunca ben de tüm savları tartıp kendi kararlarımı verdim" demekle yetiniyor.
Çarmıh, Roma İmparatorluğu'nda devlet terörünün en etkin aracıydı. Romalılar, MÖ 71'de Spartacus önderliğindeki gladyatörler ayaklanmasını bastırınca 6 bin mahkûmu çarmıha germiş. 'İnfaz alanı'nın uzunluğu altı kilometreyi bulmuştu.