İsim kavgasında galip Çankaya

Çankaya Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında patlak veren 'isim koyma hakkı' kavgasında kazanan Çankaya oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek...

ANKARA - Çankaya Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında patlak veren 'isim koyma hakkı' kavgasında kazanan Çankaya oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, parklara "Ata, Cumhuriyet, Ruhi Su gibi isimler koymak isteyen Çankaya Belediyesi'ne karşı Danıştay'da açtığı davayı kaybetti.
Danıştay 1. Dairesi'nin kararında ilçe belediyelerinin öngörülen limiti aşmayan park, bahçe ve yeşil sahaları büyükşehirden ayrı olarak yapabileceği ve parkı yapan belediyenin parkın ismini de verebileceği ifade edildi. 1. Daire, parklara isim verildiği tarihte yürürlükte bulunan 'Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'a göre, büyükşehir itiraz ettiğinde meclislerin kararlarında 2/3 çoğunlukla ısrar edebilecekleri ve bu hallerde meclis kararlarının kesinleşmiş olacağının hükme bağlandığına dikkat çekildi.


    http://www.radikal.com.tr/7624877624870

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.