İşin kaynağı kadrolaşma

Hükümet, tecrübesizlerin yurtlarda çalışmasını engelleyen 1998 tarihli genelgeyi değiştirmiş. Dönemin bakanı Gemici, "Böylece birçok yetersiz kişi atandı" dedi. Kısa süre önceki bir rapor: "Çocuk Esirgeme'de 17 bin olması gereken kadrolu sayısı 8 bin 500. 4 bin kadar taşeron var; bu, kadrolaşmanın bir yöntemi."
Haber: BETÜL KOTAN / Arşivi
TARIK IŞIK / Arşivi

ANKARA - AKP'nin çocuk eğitiminde tecrübesi olmayan insanların yurtlarda görev almasını engelleyen 1998'te çıkan genelgeyi 2003 yılında değiştirdiği ortaya çıktı. 1998'de çıkan yönetmelikte genel müdür yardımcılarından başlayarak, hangi görevlere gelmek için nasıl bir eğitimin gerektiği, kurumda kaç yıl çalışmak gerekiyorsa bunları eğitim ve liyakat ölçüleri kurala bağlanıyordu. Müdür olmak için kurumda sosyolog, psikolog ve çocuk yetiştiricisi olarak belli bir süre çalışmış olma koşulu getiriliyordu. Böylece dışarıdan gelen bir sosyolog veya sosyal hizmet uzmanı tepeden inme müdür olamıyordu.
Dönemin Bakanı Hasan Gemici, 1998'de siyasi baskılar sonucu yapılan atamaların önüne geçmek için, atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını söyledi. 2003 yılında yönetmeliğin kaldırılmasıyla AKP'nin, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlu'na (SHÇEK) çok sayıda işinin ehli olmayan kişiyi atadığını belirten Gemici şöyle devam etti: "Dönemimde SHÇEK'in personel sayısı 9 bin 500'dü. Şimdi 8 bin 500 civarında. SHÇEK bugün dini eğitim almış veya liyakatsiz insanlarla yönetilmeye çalışılıyor. Herkesin eğitim aldığı alanda çalışması lazım. Kurumda pek çok yetişmiş uzman kişi Anadolu'nun çeşitli illerine geçici görevlerle sürülüyor. SHÇEK kadrolaşma çabalarına kurban ediliyor, yazık oluyor. Olan çocuklara oluyor."
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), yapılan yasal değişikliklerle çocuk, yaşlı, özürlülere bakım hizmetlerinin vakıf, dernek ve şirketler eliyle yürütülebilecek birer ticari faaliyet alanı haline getirilmesinin yolunun açıldığını savundu.
SES'in raporu
SES'in sosyal hizmetlerde yaşanan çarpıklıkları gün ışığına çıkarmak için kısa bir süre önce hazırladığı rapor, Malatya'da yaşanan olayların da sinyalini veriyordu. Raporda SHÇEK'in 17 bin olması gereken kadrolu çalışan sayısının, 8 bin 500 olduğu, 4 bin civarında da taşeron çalıştığına vurgu yapılıyor. 'Sosyal Hizmetler Nereye?' adlı rapordan ortaya çıkan bazı savlar şöyle:

 • Özel şirketlerden hizmet satın alma yoluyla, kadrolaşmanın önü açılıyor.
 • Sosyal hizmete muhtaç kesimin oranı gittikçe artıyor. Buna karşılık SHÇEK, personel sayısını hizmetin gereğine uygun olarak artıramıyor. Taşeron şirketlere bağlı, karın tokluğuna ve siyasal yandaşlıkla, eğitimsiz, iş güvencesiz çalıştırılanların tutumları da bu nedenle şaşırtıcı olmuyor.
 • Artan iş yükü, her dönem yaşanan kadrolaşmalar, ücret adaletsizlikleri, kurumlarda yaşanan olumsuzlukların genellikle çalışanlara fatura edilmesi gibi etkenler, sosyal hizmet kurumlarından ayrılışları her geçen gün artırıyor. Ayrılanların yerine işin uzmanı olmayan, genelde ilköğretim mezunu kişiler getiriliyor.
 • Kimsesiz çocukların sevgi ile bağlanabileceği daimi personel yerine, her an yeri değiştirilen, formasyonu ve deneyimi olmayan personelle hizmet yürütüyor.


  • http://www.radikal.com.tr/7615747615740

   YORUMLAR

   Bu habere henüz yorum yazılmamış.