İşkence direkten döndü

Anayasa Mahkemesi, iptal ve ret kararlarının kiminde oybirliği sağlarken, kimilerinde kıl payı karar oluşturdu.

Anayasa Mahkemesi, iptal ve ret kararlarının kiminde oybirliği sağlarken, kimilerinde kıl payı karar oluşturdu. En çekişmeli geçen madde işkencecilere af istemli dava oldu. Mahkemenin 11 üyesinden altısı işkenceye af istemini reddederken, Türkiye'nin işkencenin önlenmesine ilişkin BM sözleşmesini onayladığına dikkat çektiler. Bu üyelerin oyuyla oluşturulan gerekçeli ret kararında
'koruduğu hukuki yarar bakımından diğer tüm suçlardan farklı nitelikte olan işkence suçunun kamu düzeni ve kamu güvenliği gibi amaçlarla yasa kapsamı dışında bırakılmasının hukuk devleti ilkesine aykırı olmadığına' işaret edildi. Mahkemenin beş üyesi ise işkencenin kapsama alınmamasının, eşitsizliğe neden olacağını savundu. İhaleye fesat suçunun kapsama alınması da bir oy farkla reddedildi. Sahtecilik, zimmet, rüşvet, irtikap suçlarıyla, çete suçları ve uyuşturucu dahil kaçakçılık suçlarını af istemi oybirliğiyle reddedildi.