@ismailsaymaz

İşkenceye göz yuman müdüre de müebbet

Haber: İSMAİL SAYMAZ - ismail.saymaz@radikal.com.tr / Arşivi

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Engin Çeber davasında nihai kararını verdi. Yargıtay, Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Çeber’i döverek öldürdükleri gerekçesiyle infaz koruma memurları Selahattin Apaydın, Sami Ergazi ve Cezaevi 2. Müdürü Fuat Karaosmanoğlu hakkında ‘ağırlaşmış işkence’ suçundan verdiği ‘müebbet hapis ’ cezasını onadı.
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, oyçokluğuyla aldığı 6 Kasım 2013 tarihli kararında, AİHM’nin Mehmet Ali Okur/ Türkiye , Labita/İtalya kararlarını dayanak göstererek, işkencenin süreklilik arz eden bir şiddet türü olduğunu vurguladı. Ayrıca, TCK’nın 94. maddesinin, “Amir, gözetim yükümlülüğü altında yürütülen bir soruşturmada işkence yapıldığını öngörmesine rağmen müdahalede bulunmamak suretiyle işkenceye zımmen rıza göstermiş olabilir” hükmü hatırlatıldı. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, cezaevi 2. Müdürü Fuat Karaosmanoğlu’nun Çeber’in hayatını kaybetmesine yol açan işkenceye doğrudan katılmasa da buna göz yumduğuna dikkat çekti. Kararda, 2. Müdür Fuat Karaosmanoğlu’nun Çeber’in dövüldüğü sırada koğuş kapısına gelip içeriye baktığı, koğuş temsilcisine öğütte bulunduğu, iki dakika 38 saniyelik dayağın bir dakika 30 saniyelik kısmında koğuş yakınında, koridor başında ve kapı önünde olduğu, olayı görmemesi veya farkına varmamasının mümkün olmadığı gibi, olay meydana gelebileceğini öngörebilecek durumda olduğu, buna rağmen olayla ilgilenmediği, bir ikazda bulunmadığı” ifade edildi.
Bu kararla Karaosmanoğlu’ya ilgili ‘ihmal suretiyle işkence’ suçundan verilen ceza da kesinleşmiş oldu. Bu karar, işkence ve kötü muamele karşısında verilmiş ilk karar olarak kayıtlara geçti. Sanık infaz koruma memurlarından Nihat Kızılkaya hakkındaki “işkence” suçundan 2 yıl 6 ay, polislerden Mehmet Pek ve Abdülmüttalip Bozyel hakkında, işkence suçunu üçer kez işledikleri için verilen ayrı ayrı 2 yıl 6 aylık cezaları da kesinlik kazandı.