İşkenceye tolerans yok

Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği, dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA - Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği, dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre gerçeğe uymayan rapor ve bilgi veren, işkenceye katılan veya işkence olarak nitelendirilebilecek işlem ve davranışlarda bulunan, işkence bulgularının tespitinde gerçeğe aykırı rapor düzenleyen hekimler, geçici olarak meslekten men cezası alacak. Ayrıca haksız kazanç temin edici davranışlarda bulunan, hastaları zorunluluk dışında kendisine veya yakınına ait özel sağlık kuruluşlarına yönlendirici tavır ve davranışlarda bulunan doktorlara da para cezası verilecek.