İşkenceyi Önleme Komitesi raporlarına yayın izni

Türkiye, Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi'nin cezaevi ve karakol denetimleriyle ilgili raporlarının kamuoyuna açıklanmasına izin verdi.

Türkiye, Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi'nin, geçmiş yıllarda cezaevi ve karakollara yaptığı ziyaretlerle ilgili hazırladığı raporların kamuoyuna açıklanmasına izin verdi.
Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Komite'nin 1990 ve 1996 yılları arasında yaptığı ziyaretler sonucu hazırladığı beş rapor ve Türkiye'nin bu raporlara verdiği yanıtlar önümüzdeki yılın ilk aylarında kamuoyuna açıklanacak.
İşkenceyi Önleme Komitesi, bağımsız uzmanlardan oluşturduğu heyetlerle Avrupa Konseyi ülkelerinin cezaevi ve karakollarını haber vermeden teftiş etme hakkına sahip.
Komite, ziyaret ettiği ülke cezaevi ve karakollarıyla ilgili hazırladığı raporu, Avrupa Konseyi'nin karar organı Bakanlar Komitesi'ne sunuyor. İlgili ülkenin onay vermesi halinde, yanıtlar ve rapor kamuoyuna resmen açıklanabiliyor.
Türkiye son olarak, İşkenceyi Önleme Komitesi'nin Temmuz 2000 tarihinde cezaevi ve karakollara yaptığı ziyaretlerle ilgili hazırladığı raporun kamuoyuna açıklanmasına izin vermişti.