İslamcı teröristin Türkçe el kitabı

Afganistan değil!
İstanbul saldırılarının faillerinin eğitildiği Afganistan usulü terör kamplarının nasıl işletileceğine dair kitaplar, Türkiye'de serbestçe satılıyor. Örneğin, 'Müslüman Ailede Gençliğin Eğitimi' adlı kitaptaki 'eğitim'den murat, gerilla eğitimi.
Gençler ve ümmet
İşte 'masum isimli' kitabın 'Kamp ve askeri eğitim' başlıklı bölümünden bir alıntı: "Askeri eğitimin amacı, gençleri tam manasıyla, ümmeti de ana hatlarıyla cihada hazırlamak. Bu eğitim, ruhi, psikolojik, fiziki ve siyasi eğitimle tamamlanır."
Nazariyattan tatbikata
Devamı şöyle: "Silah eğitimi, saldırı ve savunmaya yönelik tatbikatlar askeri eğitim çeşitlerindendir. Şehir ve sokaklarda saldırı ve savunma tatbikatları öğretilir. Bu konular önce nazari olarak verilir, sonra talebeler basit şekilde uygular."

ANKARA - İstanbul'daki bombalı saldırıların ardından yakalanan militanların Afganistan'a giderek Usame bin Ladin liderliğindeki Kaide kamplarında eğitim aldığı yolundaki bilgiler, iddianamelerde yer almaya başladı. Oysa gerilla kamplarının nasıl işletileceğine, ortaokul, lise ve üniversite olmak üzere üç düzeyde silahlı ve ideolojik eğitimin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler, yıllardır Türkiye'de serbestçe satılan yayınlarda yer alıyor.
'Müslüman Aile Dizisi'
İşte bunlardan biri de 1996'da İklim Yayınları'nca çıkarılan ve Selamet Pazarlama tarafından dağıtımı yapılan 'Müslüman Aile Dizisi'nin ikinci kitabı olarak piyasada serbestçe satılan 'Müslüman Ailede Gençliğin Eğitimi' adlı kitap. Kitaptaki 'Kamp ve askeri eğitim' başlıklı bölümden bazı alıntılar:
"Askeri eğitimin amacı, geçleri tam manasıyla, ümmeti de ana hatlarıyla Allah yolunda cihada hazırlamaktır. Bu eğitim, rûhi, psikolojik, fiziki ve siyasi eğitimle tamamlanır.
Silah kullanma eğitimleri, saldırı ve savunmaya yönelik savaş tatbikatları askeri eğitim çeşitlerindendir. Bizim burada kastettiğimiz
eğitim çeşitleri de bunlardır. Şöyle ki:
A. Silahları tanımak:
Tüfek, tabanca, hafif makineli tüfek, kişisel roketatar eğitimleri almak, bunları söküp-takma ve bakımlarını öğrenmek; teçhizatlı atış sahalarında bunlara ilişkin atış dersleri almak.
B. Saldırı ve savunma eğitimi:
Şehir ve sokaklarda saldırı ve savunma tatbikatları öğretilir. Bu konular, önce uzman bir subay (örgütün subayları kastediliyor) tarafından nazari olarak seminerler şeklinde verilir, sonra talebeler bunları basit şekilde uygular.
İslami ve uluslararası bazı önemli savaşlar hakkında bilgiler verilir: Bedir, Uhud, Huneyn, Yermuk, Kadisiye, Hıttin, Zuleka, Kuna savaşı ve Afgan mücahitlerinin bazı savaşları gibi. Burada özellikle zafer veya hezimete etken olan faktörler, savaş stratejisi ve savaşçıların buradaki rolleri üzerinde durulur."
Kitapta, radikal İslamcı militan yetiştirilecek kampların günlük
'tedrisatı' da ortaokul, lise ve üniversite seviyesi için ayrı ayrı öneriliyor. H. Ahmed Eşşentût tarafından yazılıp, Ali Kaya tarafından Türkçeye çevrilen bu kitapta, kampın tanımı şöyle yapılıyor:
"Bu gençlerin, yerleşim merkezleri dışında bir araya gelmeleri, sürekli olarak kampta ikâmet etmeleri kastediliyor. Böylece bu, öğrencilerin gündüz programına göre birkaç saat devam ettikleri ve akşam olunca da evlerine dönüp anne ve babalarının yanında geceledikleri bazı yaz kamplarından ayırt edilmiş olur."
Yaşına göre ayrı ayrı ders
Militan yetiştirmenin konsepti genci, ailesi, sosyal çevresi ve alışkanlıklarından sürekli ayrı tutma olarak belirlendikten sonra, ortaokul seviyesindeki gençlere şu program veriliyor:

 • 04.00- Sabah namazından en az bir saat önce uyanma, kalkıp abdest alma ve teheccüd (gece namazı) kılma, arkasından Kuran-ı Kerim tilaveti (sesli okunması).
 • 05.00-05.30- Sabah namazının cemaatle kamp veya tabur mescidinde kılınması.
 • 05.30-06.30- Koşu ve güçlendirici spor.
 • 06.30-07.00- Askeri elbiseleri giyip çıkarma, toplu imha silahlarına karşı koruyucu elbiseler giyme alıştırmaları.
 • 07.00-08.00- Kişisel silahların söküp-takma ve bakımı.
 • 08.00-08.30- Kuşluk namazı, sonra iftar.
 • 08.30-09.30- Nöbetleşe olarak siyer, akaid veya fıkıh derslerinden bir konu.
 • 09.30-10.30- Tabur düzeni eğitimi.
 • 10.30-11.30- Toplu hücum ve uygulaması.
 • 11.30-13.00- Çevresel hizmetler.
 • 13.00-13.30- Öğle namazı.
 • 13.30-14.00- Öğle yemeği.
 • 14.00-14.30- Çay ve serbest faaliyet.
 • 14.30-15.30- Kaylule (öğle uykusu).
 • 15.30-16.15- Askeri ders.
 • 16.15-16.45- İkindi namazı.
 • 16.45-18.00- Aileler (kamp yönetiminin 5-10 kişiden oluşturduğu her bir genç grubuna 'aile' diyorlar) arasındaki müsabakalar.
 • 18.00-19.15- Ders.
 • 19.15-19.30- Akşam namazı.
 • 19.30-20.30- Çadır ve çevre temizliği.
 • 20.30-21.00- Akşam yemeği.
 • 21.00-21.30- Yatsı namazı.
 • 21.30-22.00- Teftiş ve zorunlu uyku.
  Program, ortaokul çağındaki gencin her anını denetim altında tutmayı amaçlıyor ve silah söküp-takma, toplu hücum türünden eğitim veriliyor. Lise seviyesindeki eğitimde bazı noktalarda değişim görülüyor. Örneğin;
 • 06.15-07.15- Silah söküp-takma, bakımı.
 • 11.00-12.30- Saldırı, savunma, pusu, baskın, geri çekilme gibi savaş taktiklerinin uygulamalı olarak öğretilmesi. Buna önce küçük alanlarda,
  daha sonra gerçek cephanelerle tam donatılmış alanlarda atış yapılması dahil.
 • Lise düzeyine önerilen eğitim bünyesinde, 'uykuda onları ansızın çağırma, yatakhanelerde, yemek veya tören esnasında sis bombalarının patlatılması gibi beklenmedik durumlara hazırlama' da yer alıyor. Gençlere 'hücum, manevi ruh ve cihad' gibi askeri dersler veriliyor.
  Üniversite düzeyinde ise, 'Bunların meşgalelerinin çokluğu sebebiyle bu süre bazen altı haftayla sınırlandırılabilir' notu var.