İslam'ı sildirdi ama Şaman yazdıramadı

72 yaşındaki Yüce Altanhan, 'Şaman' olduğunu söyleyerek mahkeme kararıyla nüfus cüzdanındaki 'İslam' yazısını sildirdi.

BURSA - 72 yaşındaki Yüce Altanhan, 'Şaman' olduğunu söyleyerek mahkeme kararıyla nüfus cüzdanındaki 'İslam' yazısını sildirdi.
Osmangazi ilçesinde oturan emekli muhasebeci Altanhan, geçen yıl Bursa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açıp, nüfus cüzdanındaki
'İslam' yazısının silinmesini, yerine
'Şaman' yazılmasını istedi. Ancak bu talebi, mahkemece kabul edilmedi. Bu karardan sonra Altanhan, Anayasa'yı, Medeni Kanunu, Nüfus ve Vatandaşlık Kanunu'nu, Yargıtay ve Danıştay içtihatlarını, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni inceledi. Altanhan, 23 Şubat 2001'de bu kez Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Nüfus Müdürlüğü
aleyhine dava açtı. Bu kez sadece 'İslam' yazınının çıkarılmasını isteyen Altanhan, savunmasını da kendisi yaptı.
Sonunda kabul edildi
Altanhan, mahkemeye ulusal ve uluslararası hukukta tespit ettiği maddeleri kanıt olarak gösterdi. Mahkeme, davayla ilgili kararı 16 Mayıs'ta verdi. Hâkim, "Davacının talebi yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre yerinde görüldüğünden, açılan davanın kabulüne karar vermek gerekmiştir" diyerek talebi kabul etti. Altanhan da Nüfus Müdürlüğü'ne gidip, din hanesi 'boş' bırakılan yeni nüfus cüzdanını aldı.