İsmailağa cemaati soruşturmasında skandal yazışmalar

İsmailağa cemaati soruşturmasında skandal yazışmalar
İsmailağa cemaati soruşturmasında skandal yazışmalar
İsmailağa Cemaatine yönelik operasyonda yargı skandalı yaşandığı öğrenildi. Erzincan Valiliği'ne başvuran Erzurum Başsavcılığı'nın, jandarma ve polisin Erzincan Başsavcılığı'nın talimatlarına uymamasını istediği belirtildi.


ANKARA - Erzincan Başsavcılığı’nca İsmailağa cematine yönelik yurt genelinde yapılmak istenen ancak Erzurum Başsavcılığı’nın girişimleriyle “sumen altı” edilen soruşturmada, savcıların cemaat kavgası resmi yazışmalara da yansıdı.
Cumhuriyet gazetesinden İlhan Taşçı'nın haberine göre, Erzurum Başsavcılığı, Erzincan Valiliği’ne jandarma ve emniyetin cemaate yönelik operasyonlara hazırlanan Erzincan Başsavcılığı’nın talimatına uymaması konusunda “destek” beklediğini iletirken gerekçe olarak bu başsavcılığın yetkilerinin kendilerince “kaldırılmış” olmasını gösterdi. Erzincan Başsavcılığı ise yetkisinin kaldırıldığı uyarısına itiraz ederek, bunun yasaya, yargı bağımsızlığına ve nezaket kurallarına aykırı olduğu görüşüyle konuyu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) taşıdı.
Erzincan Başsavcılığı’nın İsmailağa cemaatine yönelik operasyon yapacağının öğrenilmesinin ardından devreye giren Özel Yetkili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, cemaati soruşturma yetkisinin kendisinde olduğunu savundu.
Erzurum Başsavcılığı, soruşturma işlemlerinin bundan sonra “tarafımızca yürütüleceği izahtan varestedir” görüşüyle dosyanın tümünü isterken “Bu dosya hakkında ne gibi bir işlem yapılacağı, ne zaman, nerede, ne şekilde ve hangi şüpheli/şüphelilere karşı operasyonun yapılacağına dosya kapsamı da dikkate alınarak başsavcılığımızca karar verilebilecektir” dedi. Ancak bu girişime karşı Erzincan Başsavcılığı, cemaati soruşturma yetki ve görevinin kendisinde olduğunu ileterek direndi.
Bunun üzerine bugüne değin resmi yazışmalarda görülmeyen bir üslupla savcılar cemaat soruşturması için tartışmaya girişti; ilginç talimat ve kararlara imza attılar. Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal imzasıyla Erzincan Valiliği’ne 5 Mayıs 2009 tarihli bir yazı gönderildi. Yazıda, soruşturmanın etkin, düzenli ve hızlı şekilde yürütülmeyip, yasal ve üsuli eksikliklerin yapıldığı savunuldu. Savcı, bundan sonra dinleme ve izleme kararlarının Erzurum’dan alınmasını isterken, “(tüm soruşturmaların) Şahsımın yazılı ve sözlü talimatları çerçevesinde yerine getirilmesinin gereği, yürütülen soruşturmalar varsa içeriği, kapsamı ve mevcut aşamasının ivedi bildirilmesini” talep etti.‘YETKİSİNİ KALDIRDIK, DİNLEMEYİN’Erzurum Savcısı’nın, Erzincan Başsavcılığı’nın yetkisini kaldırdığı resmi yazıya şöyle yansıdı: “Gerek emniyetin ve gerekse jandarmanın CMK’nin 250. maddesi kapsamındaki suçlar bakımından sadece Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca talimat verileceğinden, bir başka ifade ile yerel Cumhuriyet Başsavcılı’ğının (Erzincan) bu tür suçlar bakımından yetkisinin tarafımızdan kaldırılması nedeniyle kolluğa yerel (Erzincan) Cumhuriyet Başsavcılı’ğınca verilen talimatın hukuki dayanağının bulunmadığından gereğine tevessül edilmemesine emniyet ve jandarmanın hassasiyetle uyması konusunda desteklerinizi bekler”
Soruşturma konusunda kendisinin yetkili olduğunu vurgulayan Erzincan Başsavcılığı ise il jandarma, emniyet ve valiliğe gönderdiği 26 Mayıs 2009 tarihli yazıda, başsavcılıkların görev ve yetkilerinin yasalarda belirlendiğine işaret edilerek, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Sıfatı ne olursa olsun başka bir başsavcılığın yetkileri ‘kaldırması’ gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle yazıdaki ‘yetkisi tarafımızdan kaldırılmış’ ibaresi açıkça yasaya aykırıdır. TCY’nin 220. maddesinde sayılan suçların soruşturulmasında yetki ve görev başsavcılığımızdadır. Valilik makamından, ‘emniyet ve jandarmanın hassasiyetle uyması konusunda’ beklenen desteğin ne olduğu anlaşılamamış olup adli işlemlere ilişkin idari mercilerin herhangi bir emir, talimat veremeyeceği düşünüldüğünde söz konusu ibare de yargı bağımsızlığına ve yasalara aykırıdır. Başsavcılıkların yetki ve görevlerine dair mezvuatta herhangi bir değişiklik olmadığı gözetilerek adli işlemlerde yerleşik uygulama aynen devam edecektir. Savcılarca verilen talimatların ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca derhal yerine getirilmesi, aksine davranış gösteren görevliler hakkında derhal yasal gereğinin yapılacağının ilgililere ihtar ve tebliğ edilmesi önemle rica olunur.”
Aynı gün Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner, Erzurum Başsavcılığı’nın yazısını HSYK’ye de gönderdi. Üst yazıda, Erzurum Başsavcılığı’nın emniyet ve jandarmadan operasyon yapmaması yönündeki destek talebinin ve verilecek talimatlara uyulmaması çağrısının yargı bağımsızlığı ile mesleki nezaket kurallarına açıkça aykırı olduğuna işaret edildi.
Erzurum Başsavcılığı’nın İsmailağa cemaatine yönelik soruşturmayı yapma yetkisinin kendisinde olduğu ısrarı ve idari baskılarla dosyanın alınması nedeniyle 16 ilde yapılması planan operasyonlar gerçekleştirilemedi. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, operasyonlarda cemaat lideri Mahmut Ustaosmanoğlu ile “tanınmış” isimlerin de aralarında bulunduğu 69 kişinin gözaltına alınması yönünde hazırlık yapılmıştı. Yetki tartışması nedeniyle operasyon sınırlı biçimde yalnızca Erzincan’da yapılabildi. (Cumhuriyet)