İşsizlik erkeği suça yöneltiyor

İşsizlik, belli bir birikimi olmayan erkeklerde, 'evi geçindirmekte birincil sorumlu'...

ANKARA - İşsizlik, belli bir birikimi olmayan erkeklerde, 'evi geçindirmekte birincil sorumlu' kişi olarak, kadınlara göre çok daha derin boyutlarda psikolojik rahatsızlıklara yol açıyor, suça yöneltiyor. AÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Çevik'e göre, işsizlik sonucu erkek kendini acz
içinde hisseder, güveni sarsılır.
İşsizliğin, toplumsal çöküntüye yol açabilecek, önemli sosyal bir olay olduğunu belirten Çevik, her şeyini kaybetmiş, herhangi bir geliri olmayan kişilerin, temel kişilik özellikleri de yatkınsa, suça yönelebileceğini, 'hırsızlık, cepçilik, kapkaççılık' yapabileceğini söyledi.
İşsizliğin, aile içi ilişkileri de etkilediğini vurgulayan Çevik, erkeğin kendine güvensizliğini, depresyon yerine şiddetli öfke patlamalarıyla aile içinde, karısına ve çocuğuna şiddet göstererek yansıtabileceğini ifade etti.