İstanbul Rum Patrikhanesi dinler arası diyalog için toplanıyor

İstanbul Rum Patrikhanesi dinler arası diyalog için toplanıyor
İstanbul Rum Patrikhanesi dinler arası diyalog için toplanıyor
İstanbul Rum Patrikhanesi'ne bağlı 140 Metropolit, Başepiskopos ve Ekopiskopos 29 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İstanbul istişare toplantısına katılacak. Toplantıda dinler arası diyalog ve çevre konuları gibi çeşitli toplumsal sorunlar ele alınacak.

RADİKAL – İstanbul Rum Patrikhanesi tarafından toplantıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, ‘günümüz toplumlarını doğrudan etkileyen bu konu başlıkları hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapılacak, uzman görüşleri alınacaktır. Amerika , Avrupa , Avusturalya ve Asya kıtalarından, Girit, Oniki Adalar ve Kuzey Yunanistan’dan katılımcıların olacağı bu toplantımıza elde edilecek olan sonuçlar Patrikhanemizin icraatına ışık tutacak ve toplumlarımızda hızla değişen hassasiyet ve ihtiyaçlara daha iyi hizmet verme imkanı sağlayacaktır’ ifadeleri kullandı.

Toplantıda görüşülecek konu başlıkları ise şöyle;

-Çevre konuları ve bu konuda sağlanabilecek kilisenin aktif rolü

-Bio-etik ve kilise,

-Dinlerarası diyalog çalışmaları,

-14 müstakil Ortodoks kilisenin ortak arzusu ve iradesiyle 50 yıldan beri süregelen Panortodoks Sinod çalışmaları ve takvimi.