İstanbul'a 4.9 katrilyon bütçe

Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın
1 katrilyon 490 trilyon liralık 2002 Mali Yılı Bütçesi önceki gün yapılan oturumla...

İSTANBUL - Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın
1 katrilyon 490 trilyon liralık 2002 Mali Yılı Bütçesi önceki gün yapılan oturumla Belediye Meclisi'nce kabul edildi. İSKİ'nin bütçesi 1 katrilyon 60 trilyon, İETT'nin 640 trilyon, BİT'lerin ise 1 katrilyon 686 trilyon lira olarak planlandı. Böylece belediyenin toplam konsolide bütçesi 4 katrilyon 898 trilyon lira olarak belirlendi. Bütçenin yüzde 52'si yatırıma ayrılırken personel giderleri ise yüzde 10'luk bir bölümü kapsıyor. Bütçedeki ana yatırım kalemlerinden ulaşıma ise 235 trilyon lira ayrıldı.