İstanbullu parayı kiraya yatırdı

İstanbullu parayı kiraya yatırdı
İstanbullu parayı kiraya yatırdı
Konut ve kiraya ödenen para miktarında İstanbul tüm illeri solladı. İstanbul'daki her 100 birimlik harcamanın 29'u konut ve kiraya giderken, gıdaya harcanan miktar ise 16 birim oldu.

RADİKAL - Türkiye genelinde konut ve kiraya en fazla; gıdaya en az harcama yapan il İstanbul oldu. İstanbul'da haneler 100 birimlik tüketimin 29 birimini konut ve kiraya yatırırken; gıda ve alkolsüz içeceğe ayırdıkları miktar 16'da kaldı. İstanbul, eğitim, eğlence ve kültür ile lokanta ve otel harcamalarına en fazla pay ayıran şehir oldu. Gıda harcamasına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 26 ile Güneydoğu Anadolu olurken; konut ve gıdaya en az ayıran ise yüzde 22.3 ile Ortadoğu Anadolu oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2014 yılı Hanehalkı Bütçe Araştırması sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde hanehalkı tüketim harcamaları içinde en yüksek payı yüzde 24,8 ile konut ve kira harcamaları aldı. Bunu yüzde 19,7 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları izledi.

Haneler harcamalarının yüzde 2,1’ini sağlığa; yüzde 2,4’ünü ise eğitim hizmetlerine ayırdı.

Araştırmada, hanelerin harcama dağılımının bölgelere göre büyük farklılık göstermesi dikkat çekti.

GIDA, İÇKİ VE SİGARAYA EN AZ HARCAYAN DA İSTANBUL

TÜİK’in 12 Bölge bazında yaptığı araştırmaya göre konut ve kira harcamasına en fazla payı yüzde 28,9 ile İstanbul’da yaşayan hanehalkları ayırdı. İstanbul, gıda ve alkolsüz içecekler ile alkollü içecek, sigara ve tütüne en az harcayan şehir oldu. İstanbul’da hanelerin gıda ve alkolsüz içeceğe ayırdığı pay yüzde 16.1’de; alkollü içecekler ve tütüne ayırdıkları pay ise yüzde 3.7’de kaldı.

Türkiye’de hane bütçesinin yüzde 4.2’sini alkollü içecekler, sigara ve tütün oluştururken, bu oranın en yüksek olduğu bölge Batı Marmara oldu.

Sağlık, eğitim, eğlence-kültür ve lokanta-otele en fazla harcayan il yine İstanbul oldu. Eğitim ile eğlence ve kültüre en az harcayan Güneydoğu Anadolu olurken; sağlığa en az harcayan Kuzeydoğu Anadolu oldu.

GÜNEYDOĞU GIDAYA, BATI ANADOLU ULAŞIMA, ORTADOĞU GİYİM VE AYAKKABIYA, DOĞU KARADENİZ TELEFONA HARCADI

Gıda ve alkolsüz içecekler harcamasına en fazla pay ayıran yüzde 26 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi; ulaştırmaya en çok harcayan yüzde 19.6 ile Batı Anadolu; giyim ve ayakkabıya en çok ayıran Ortadoğu Anadolu; mobilya ve ev aletlerine en çok harcayan da Batı Karadeniz haneleri oldu. Doğu Karadeniz ise yüzde 4.4’lük haberleşme harcamasıyla Türkiye ortalamasının üzerine çıktı.
(AYSEL ALP-HÜRRİYET)