İşte bakanlığın savaş açtığı 'İnönü' projesi

İşte bakanlığın savaş açtığı 'İnönü' projesi
İşte bakanlığın savaş açtığı 'İnönü' projesi
İnönü Stadyumu'yla ilgili planda, stadın yıkılması değil, kompleksin genişletilmesi, içine butik otel ve AVM yapılması var.

Kültür Bakanlığı’yla 3 No’lu Koruma Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş yönetimi arasında İnönü Stadyumu’nun genişletilmesiyle ilgili iki yıldır süren ‘soğuk savaş’, bakanlığın konuyu Anıtlar Yüksek Kurulu’na taşımasıyla iyice gün yüzüne çıktı. Şimdi gözler Anıtlar Yüksek Kurulu’nun eski stadın yıkılarak Beşiktaş Stadı Kompleksi’ni neredeyse iki katına çıkaracak plan değişikliğini onaylayıp onaylamayacağında. Bu arada bakanlık, plan değişikliğinin yasalara aykırı olarak onayladığını iddia ettiği ve kararın gözden geçirilmesi için iki kez ikaz ettiği Koruma Kurulu üyeleri hakkında da soruşturma açtı.

İtiraz genişletilmesine
Kamuoyunda bilinenin aksine bakanlığın statla ilgili temel itiraz noktası, stadın yıkılıp yeniden yapılmasına değil; stat kompleksinin genişletilerek içerisinde 70 yataklı butik otel, alışveriş üniteleri, kafe, restoran, kapalı yüzme havuzu, sauna gibi yeni ünitelerin ilave edilmesine… Çünkü bakanlık bu ünitelerin sportif faaliyetten çok ticari olduğu kanaatinde. Ve SİT alanına yapılacak bu tür uygulamaların diğer yapılaşmaların önünü açacağı düşüncesinde. BJK Stadı, şu anda 755 Ada, 1-2 parsellerinde yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Yeni plandaysa bu alana stadın hemen üstündeki, belediyeye ait 768 ada, 13 parsel ilave ediliyor. İşte otel, sauna, alışveriş üniteleri ve otopark da ilave edilecek bu alana yapılması planlanıyor.

Otoparka da itiraz
Yine bakanlık stadın zeminine yapılacak olan katlı otoparka da şiddetle itiraz ediyor. Stadın kontur ve gabarisinin yani stadyumun dış hatlarının ve yüksekliğinin değişecek olması da bakanlık ile BJK yönetimini karşı getiren maddelerden biri. Çünkü stadın dış alanının genişlemesi ve yüksekliğinin artması başta Dolmabahçe Sarayı olmak üzere Saat Kulesi ve Bezm-i Âlem Valide Sultan Camii’nin siluetini bozacak.

Saray da tehlikede
Beşiktaş Stadyumu’nun genişlemesine sadece Kültür Bakanlığı değil; Dolmabahçe Sarayı’nın bağlı bulunduğu TBMM de karşı çıkıyor. TBMM’nin konuyla ilgili bakanlığa yolladığı yazıda şöyle deniyor: “Stadyum için hazırlanan veya hazırlanacak projelerde stadyumun büyütülmesinin, taban kotunun düşürülmesinin veya yükseltilmesinin Dolmabahçe Sarayı’nın deniz tarafından görünüşünün olumsuz etkilenmesinden endişe duyulduğu, hazırlanan veya hazırlanacak projenin mevcut stadyumun altından ve yakınından geçen kanallara ait alt yapıyı bozup bozmayacağının irdelenmesi gerektiği, projelerle ilgili koruma bölge kurulu görüşmelerinde bu hususların dikkate alınması.”

35 milyon euro gelir hedefi
Stat başlandıktan sonra 18 ayda tamamlanacak.
İnşaata Mayıs 2011’de başlanması bekleniyor.
Yap-işlet-devret modeli öngörülüyor.
120 milyon euroya mal olması bekleniyor.
Kulüp, stattan yıllık 35 milyon euro gelir hedefliyor.
Beşiktaş’ın bugünkü stat geliri 14 milyon euro. Stadın kapasitesi yaklaşık yüzde 25 oranında arttırılacak. Şu an 30 bin 700 kişilik kapasite 42 bine çıkacak.
İnönü Stadı’nın etrafı tamamen camla kaplanacak.
Stadın üstünde camdan bir kubbe yapılacak, bu panelin iklim şartlarına göre açılıp kapanabileceği söyleniyor.
Şu anda 40 locanın bulunduğu stadın yeni halinde loca sayısı 120’ye çıkarılacak.

İnönü Stadyumu tescilli eser
Beşiktaş İnönü Stadyumu, 78 pafta, 755 ada, 1 ve 2 parsellerde yer alıyor. Stadın, Meclis-i Mebusan Caddesi’ne bakan cephesi özgün mimari ve tarihi durumundan dolayı 2005’te Koruma Kurulu tarafından tescil edilmiş. Aynı zamanda stadyumun bulunduğu bölge, anıtsal, tarihsel ve doğal değerlerin bir araya geldiği koruma alanı içinde.Tartışmalı kurul kararı
Koruma Bölge Kurulu’nun 26/01/2010 tarihli ve 4139 sayılı kararıyla kabul edilen stadyumunun içinde bulunduğu 1/5.000 ölçekli Beşiktaş-Dolmabahçe-Ortaköy Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı notlarında; “Planda belirlenen Kentsel ve Bölgesel Spor Alanında (İnönü Stadyumu) korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı stat yapısının kontur ve gabarisi değiştirilmeksizin mevcut kullanımına devam edilebileceği gibi, sergi - konser salonu, açık ve kapalı sergileme birimleri, konferans salonu vb. gibi kültürel tesis alanı olarak da kullanılabilecektir” hususuna yer veriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/10/2010 tarihli 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı plan notlarında; “755 ada, 1-2 parsellerin bir kısmı, 768 ada, 13 parselin bir kısmıyla tescil dışı alan, açık ve kapalı spor tesisleri alanı, kültürel tesis alanı ve zeminaltı katlı otopark alanıdır. Spor faaliyetlerine yönelik konaklama tesisi, spor kulübüne hizmet edecek idari bürolar yer alabilir. Ayrıca, kafe, restoran, alışveriş üniteleri, cimnastik salonu, kapalı yüzme havuzu, sauna vs. yapılabilir” ifadesi yer alıyor. Bu karar Kültür Bakanlığı’nın tepkisine yol açtı. Kararın düzeltilmesini isteyen Kültür Bakanlığı koruma kurulu üyeleri hakkında soruşturma başlattı.