İşte çalıştığı kadar evde de mesai yapıyor

İşte çalıştığı kadar evde de mesai yapıyor
İşte çalıştığı kadar evde de mesai yapıyor
Haber: AYÇA ÖRER - ayca.orer@radikal.com.tr / Arşivi

Anka Kadın Araştırma Merke-zi’nden Prof. Dr. Suna Başak, Yrd. Doç. Dr. Sevgi Kıngır ve Şehnaz Yaşar tarafından hazırlanan ‘Kadının Görünmeyen Emeği: İkinci Vardiya’ raporu, tam zamanlı çalışma hayatında yer alan kadınların, ev içi işlerde de aynı sorumlulukla çalışmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Rapora göre kadınlar işte harcadıkları mesai kadar evde de çalışıyorlar.
Çalışma, Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Anka Kadın Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Suna Başak, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sevgi Kıngır ve Anka Kadın Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Şehnaz Yaşar tarafından 1023 evli kadınla yapılan görüşmeler sonucu ortaya çıktı.
Araştırma, yaş ortalaması 35 olan, üniversite ve üzeri eğitim düzeyi kadınlarda ‘evde yaptıkları ve maddi bir karşılığı olmayan iş yükü’nün tanımlanmasını amaçladı. 

Birinci görev: Çamaşır yıkamak 

Türkiye ’de kadınların iş gücüne katılım oranı OECD verilerine göre, yüzde 28.7. Bu oran 5 yıl içinde artmış görünse de kadınların ev içi işlerdeki yükümlülüğü bu artışa oranla azalmıyor.
Araştırmada, kadınların eşleriyle birlikte yaptığı işler de yer alıyor. Buna göre, kadınlar ev işlerinin çoğunluğunu tek başına yapmaya devam ediyor. Kadınların yaptığı işlerin başında çamaşır yıkamak var. Kadınların yüzde 85.3’ü, erkeklerin yüzde 3,3’ü çamaşır yıkarken, bunu diğer işler takip ediyor. En çok yapılan işler sıralamasında dolap ve çekmecelerin düzenlenmesi yüzde 79.5, yemek pişirme yüzde 78.7, dikiş işleri yüzde 78, bulaşık yıkama yüzde 74.3, lavabo ve banyo temizliği yüzde 74.2, çamaşırları ütüleme yüzde 71.5 ve tozların alınması yüzde 71.3 var. 

Tamir ‘erkek işi’ 

Kadınlarla erkeklerin ev içi işlerde rol dağılımı geleneksel şekilde sürüyor. Erkekler kadınlara kahvaltı hazırlama, evin süpürülmesi ve ortalığı toparlamada yardım etse de ev içinde en çok üstlendikleri görev tamirat işleri. Sofra kurup kaldırmaya yardım eden erkek oranı yüzde 52. Erkekler yüzde 68.9 oranıyla tamirat, onarım ve bakım işlerini tek başlarına yapıyor. Erkeklerin kadınlara yardımcı olduğu bir diğer konu, çocukların okula götürülmesi, hastalandığında bakımı. Kadın, çocuğun temizliği ve giydirilmesinde yüzde 40.6, çocuğa yemek yedirmede yüzde 31.4, oyun oynamada yüzde 10.5, ödevlerin yaptırılmasında 15.9’luk paya sahipken, erkeklerde bu oran çocuğun temizliği ve giydirilmesinde yüzde 2.2, yemek yedirmede yüzde 1.6, oyun oynamada 4.5, ödevlerin yaptırılmasında 4.9’a düşüyor. Çocuklar hasta olduğunda kadın ve erkek yüzde 49.4’lük oranda çocukla birlikte ilgileniyor.

Kadın alışverişte erkekle eşit

Çalışan kadınlar ev harcamalarının düzenlenmesi, alışveriş ve aile bütçesinin planlanması konularında evde çalışan kadınlara göre, daha çok söz sahibi. Bütçeyi planlamada çalışan kadınların oranı yüzde 61’e yükselirken, ev kadınlarında bu oran yüzde 52. Anka Kadın Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Başak, araştırmanın sonuçları için, “Kadının bağımsız bir gelire sahibi olabilmesinin bedeli iki kat çalışmaktır” değerlendirmesinde bulunuyor.