İşte öpüşmek serbest

Yargıtay iş yerinde öpüştüğü için işten çıkarılan kadının, işe iade edilmesine karar verdi

ANKARA - İş yerinde erkek arkadaşıyla öpüştüğü için işten çıkarılan kadın, işe iade davasını kazandı. Özel bir şirkette çalışan K.İ., iş yerinde erkek arkadaşıyla öpüştüğü anlaşılınca, ‘ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı gerekçesiyle’ işten atıldı. K.İ., bunun üzerine işe iade davası açtı. 
Ankara 17. İş Mahkemesi, “Erkek arkadaşıyla bir arada olmak istiyorsa başka ortamlarda daha rahat, serbest ve samimi olabilir. İş yerinde daha dikkatli ve özenli davranması gerekirdi” dedi, K.İ.’nin iş akdinin feshedilmesini haklı buldu.  Temyiz başvurusunun ardından dava Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin önüne geldi. 9. Daire, Ankara 17. İş Mahkemesi’nin tam aksi yönünde bir karar verdi ve K.İ.’nin işe iadesine karar verdi. 

Şikâyet yok, kamera kaydı var
Kararda öpüşmeye ilişkin iş yerinde kimsenin şikâyetçi olmadığı, buna rağmen işverenin kamera kaydı görüntülerine dayanarak çalışanının sözleşmesini feshettiği vurgulandı. Kararda şöyle denildi: “Öpüşme eyleminin anlık oluşu, iş yerinde müşteri bulunmayışı, bir başka işçinin de görmeyişi göz önünde tutulduğunda, olayın iş düzenini bozucu nitelikte bir eylem olarak kabulü, ağır bir sonuç olup, ölçülülük  ilkesiyle de bağdaşmamaktadır. Davacının iş yerinde olumsuzluklara yol açmadığı, iş ilişkisini devamını etkilemediği ve feshin geçerli nedenlere dayanmadığı anlaşılmaktadır.” (Radikal)