'İş'te Osmanlı'dan kalma bir hesap!

Osmanlı dönemi eşrafından Şerif Ağa'nın sonradan İş Bankası'yla birleşen Osmanlı İtibarı Milli Bankası'ndan aldığı 10 Osmanlı Liralık hissesi dava konusu oldu. Şerif Ağa'nın mirasçıları...

İSTANBUL - Osmanlı dönemi eşrafından Şerif Ağa'nın sonradan İş Bankası'yla birleşen Osmanlı İtibarı Milli Bankası'ndan aldığı 10 Osmanlı Liralık hissesi dava konusu oldu. Şerif Ağa'nın mirasçıları hisse senedinin bugünkü değerinin ve ne kadar kâr payı getirdiğinin saptanmasını istedi.
Şerif Ağa, 1917 yılında İttihat ve Terakki Partisi tarafından kurdurulan Osmanlı İtibarı Milli Bankası'ndan aynı yıl isme yazılı bir adet 10 Osmanlı Liralık hisse senedi alarak bankanın ortağı oldu. 1924 yılında kurulan İş Bankası'yla bir süre rekabet eden Osmanlı İtibarı Milli Bankası, 1927 yılında çıkarılan bir yasayla İş Bankası' na devredildi. Bu süreçte elindeki hisse senedini İş Bankası hisse senediyle değiştirmeyen Şerif Ağa da 1934 yılında yaşamını yitirdi.
Aradan 71 yıl geçtikten sonra 2005 yılında Şerif Ağa'nın 50 mirasçısı harekete geçti. Avukat Mahmut Doğan aracılığıyla notere başvurdu. Mirasçılar, Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye iki kez ihtarname çekerek Osmanlı İtibarı Milli Bankası'na ait hisse senedinin bugünkü değerinin ne olduğunu ve geçmişe dönük ne kadar kâr payı getirdiğini sordu.
Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü'yse verdiği yanıtta 10 TL nominal değerindeki bir hisse senedi için 0.001 adet A grubu ve 33.84 adet C grubu hisse senediyle bu hisse senetlerine ait son beş yıllık kâr payı verileceğini, İMKB'nin 16 Ocak 2006 tarihli Günlük Bülteni'ne göre A grubu hisse senedinin bir adedinin 21 bin 800 YTL'den ve C grubu hisse senedinin bir adedinin 13.30 YTL'den işlem gördüğünü belirtti. Cevaba göre son beş yıllık kâr payı tutarı olan yaklaşık 6 YTL de dahil olmak üzere söz konusu 10 TL nominal değerdeki Osmanlı İtibarı Milli Bankası hisse senedinin toplam değeri 477.87 YTL'ydi.
Mirasçılar bunun üzerine İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı. Mirasçılar hisselerin gerçek değerinin tespit edilmesini, hisse senetlerinin taraflarına verilmesini, kâr payının en yüksek banka faiziyle birlikte ödenmesini istedi.
Avukat Mahmut Doğan, İş Bankası aleyhine açtıkları bu davanın bir ilk olduğunu ev emsal oluşturacağını belirterek şöyle konuştu: "Tabiri caizse Osmanlı İtibarı Milli Bankası hisse senedinin bedelsiz sermaye artırımları sonucunda bir kârtopu gibi büyüyerek bugünlere gelmesi gerekir. Eğer Türk yargısından da olumlu bir sonuç alamazsak hak arama mücadelemizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacağımızı şimdiden belirtmek isterim."