@omererbil

İşte Topçu Kışlası'nın hukuki durumu

İşte Topçu Kışlası'nın hukuki durumu
İşte Topçu Kışlası'nın hukuki durumu
Gezi Parkı için referandum kararı alındı ama buraya yapılması düşünülen Topçu Kışlası için hali hazırda süren iki dava var. Bu davalarda Topçu Kışlası yapımına onay çıkmaz ise yine referandum yapılacak mı? Önce Gezi Parkı'ndaki süren davalara bir göz atalım...
Haber: ÖMER ERBİL - omer.erbil@radikal.com.tr / Arşivi

İstanbul 1 ve 6. İdare Mahkemesi’nde açılan davalardan 6. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. 1. İdare Mahkemesi’nde ise Bilirkişi Topçu Kışlası yapımına onay veren Nazım İmar Planlarındaki değişikliğin hukuka uygun olmadığını söyledi. Mahkeme şimdi bilirkişi raporunu değerlendiriyor.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde süren dava şöyle; Topçu Kışlası için Mimar Halil Onur İBB adına yaptığı projeyi İstanbul 2 Nolu Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na sunmuş, kurul projenin rölöve ve restutitesi için yeterli bilgi, belgenin olmadığı gerekçesiyle reddetmişti. Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu ise kurulun bu kararını reddederek, projenin uygun olduğuna karar vermişti. Bu aşamadan sonra Taksim Gezi Parkı Dayanışma Derneği İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. Mahkeme Kültür Bakanlığı’nınm savunması gelene kadar yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Mahkeme şimdi bakanlığın savunmasını bekliyor.

Diğer yandan İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nde Taksim Yayalaştırma Projesi ve ona dahil edilen Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapılmasının önünü açan 1 / 5000 ile 1 / 1000 ölçekli Nâzım İmar Plan değişikliklerinin iptaline yönelik dava sürüyor. Bilirkişi 13 Mayıs’ta raporunu mahkemeye teslim etti.

Bilirkişi 7 maddede özetlediği kararın sonuç bölümünde ‘‘Dava konusu Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliklerinin çevre , kültürel ve doğal miras, kültürel ve ekonomik yapı, teknik altyapı, sosyal donatı, yapı ve sokak dokusu, mülkiyet yapısı, ulaşım, dolaşım sistemi, şehircilik, planlama ve koruma ilkelerine uygun olmadığı, söz konusu planın sadece Taksim Alanı yayalaştırma projesi gibi görünmekle birlikte plan notlarında Taksim Gezi Parkı’nı da içerdiği ve plan onama sınırı içindeki bir alanın planlamasının sonradan düzenlemek üzere ayrılarak belirsiz bırakıldığı’’ kaydedildi. İstanbul 1. İdare Mahkemesi 4 haftadır bilirkişi raporunu değerlendiriyor. Mahkemenin bilirkişi raporuna uyması ve esastan plan notlarını iptal edeceği ön görülüyor.