İte kaka özgürlük!

TMY 8 kalktı ama...
Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) 8. Maddesi uyarınca 16 kitabı toplatılan İsmail Beşikçi'nin avukatı Levent Kanat, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. TMY 8'in kaldırıldığını belirten Kanat, yasak kararının da kaldırılmasını istedi.
Karar oybirliğiyle
Ancak mahkeme 'Kitaplarda hâlâ suç unsuru var' diyerek talebi reddetti. Bunun üzerine devreye Adalet Bakanlığı girdi ve 'Şiddet içermeyen düşünce özgürce ifade edilmeli' diyerek Yargıtay'a başvurdu. 9. Ceza Dairesi de kitaplara özgürlük yolunu açtı.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Olmayan bir yasa maddesine dayanan düşünceye yasak kararında direnen mahkemeyi, ancak Adalet Bakanlığı ve Yargıtay durdurabildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sosyolog Dr. İsmail Beşikçi'nin kitaplarıyla ilgili müsadere kararını, Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) 8. maddesi yürürlükten kaldırıldığı halde geri almayınca, bakanlık harekete geçti. 'Şiddet içermeyen düşünce özgürce ifade edilmeli' denilen bakanlığın yazılı emir başvurusunu Yargıtay Başsavcılığı da paylaştı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi de yasak kararını oybirliğiyle bozdu ve kitaplara özgürlük yolunu açtı. Süreç şöyle gelişti:
100 yıldan fazla ceza
Beşikçi'yle kitaplarını basan Yurt Yayınları sahibi Ünsal Öztürk, haklarında en çok düşünce davası açılanlar arasında yer aldı. Haklarında verilen hapis cezaları toplamı 100 yılı aştı, ağır para cezaları da verildi. DGM'ler, Beşikçi'nin yazdığı 16 kitap hakkında da, ağırlıkla TMY'nin 8. maddesi uyarınca 'bölücülük propagandası' içerdiği gerekçesiyle müsadere kararı verdi. AB'ye uyum sürecinde mevzuatta yapılan değişikliklerle Beşikçi ve Öztürk'ün dava ve cezalarının bir kısmı ertelendi.
Geçen sürede DGM'lerle TMY' nin 8. maddesi kaldırıldı. Ancak DGM'nin yerine kurulan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi yasak kararında direndi ve '8. madde kalktı, suç konusu kalmadı, kitaplara toplatma kararı kaldırılmalı' başvurusunu reddetti. Üst mahkemeye itirazdan da sonuç çıkmadı.
Mahkeme ve Ankara Başsavcıvekili Hamza Keleş, yasakta ısrar kararını,
'Toplatma kararının kaldırılması halinde mevcut yasaya göre suç olan propaganda faaliyeti serbest hale gelecek. Suça konu kitaplar içerik olarak yürürlükteki yasalarımıza göre halen suç teşkil etmekte' gerekçesine dayandırdı.
Adalet Bakanlığı, yasak kararının yazılı emirle bozulması için Yargıtay'a gitti. Yargıtay Başsavcılığı da bakanlığın görüşüne katıldı. Dosya, şu gerekçelerle Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne iletildi:
'TCK'nın 11. maddesinde sayılan cezalar arasında yer almayan müsadere kararının bir ceza olmayıp, cezai mahkûmiyetin sonucu uygulanan bir tedbir olduğu, keza TCK'nın 2/1. fıkrasındaki 'İşlendikten sonra yapılan kanuna göre cürüm veya kabahat sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz. Eğer böyle bir ceza hükmolunmuşsa, icrası ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar' hükmüne yer verildiği nazara alındığında, TMY 8'in halen yürürlükte olmadığı ve bu eyleme cezai müeyyide uygulanmadığı, keza 8. maddenin kaldırılmasına dair kanunla ilgili Adalet Komisyonu Raporu'nda özetle; düşünce hürriyetinin uluslararası belgeler ve Anayasa'da temel hak ve hürriyetlerden kabul edilip koruma altına alındığı, Anayasa'nın 25 ve 26. maddelerinin yanında 90. madde son fıkra gereğince iç hukukun parçası sayılan AİHS'nin 9 ve 10. maddelerinin önem taşıdığı, AİHM'ce fertlere fikirlerini açıklama imkânının verilmesi, kişilerin ve toplumun ilerlemesinin temel şartı olarak değerlendirildiği, propaganda faaliyetinde tek sınırın, şiddet kullanımına ortam hazırlanmaması ve kullanılmaması olduğunun belirtilmiş olması karşısında itirazın kabulü yerine, suça konu kitapların içerik olarak yürürlükteki yasalarımıza göre halen suç teşkil ettiğinden bahisle itirazın reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.'
Yargıtay 9. Ceza Dairesi de bakanlığın emir başvurusunu kabul edip kitaplara toplatma kararını oybirliğiyle bozdu. Yargıtay, davanın duruşmalı yapılmasını istedi.
Sekiz yıldır yasaklılar
Beşikçi'nin 1997 yılından bu yana yasaklı olup, şimdi Yargıtay kararıyla özgürlüğe yaklaşan kitapları şunlar: Ortadoğu'da Devlet Terörü, Devletlerarası Sömürge-Kürdistan, Kürtlerin Mecburi İskânı Bilim Yöntemi-Türkiye'deki Uygulama, UNESCO'ya Mektup, Türk Tezi Güneş Dil Teorisi ve Kürt Sorunu, Kürdistan Üzerinde Emperyalist Bölüşüm Mücadelesi 1915-1925, Kürt Aydını Üzerine Düşünceler, Bilim Yöntemi, Tunceli Kanunu 1935 ve Dersim-Jenosid Bilimi Yöntemi, Bilim Resmi İdeoloji-Devlet-Demokrasi ve Kürt Sorunu, Doğu Anadolu'nun Düzeni ve Sosyo Etnik Temelleri 1-2, Zihnimizdeki Karakolların Yıkılması, Yargılama Süreçleri ve Özgürleşme, Cumhuriyet Halk Fıkrası'nın Tüzüğü, 1927 ve Kürt Sorunu, Başkaldırının Koşulları.


    http://www.radikal.com.tr/7583537583530

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.