Türkiye'de her 10 kişiden birinin sabıkası var
Sabıkamız kabarıyor

Sil sil bitmiyor
Yetkililerin büyük bir itinayla gizlemeye çalıştığı toplumdaki suç patlaması Adalet Bakanlığı'nın istatistiklerine yansıdı. 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1 Haziran 2005'ten Şubat 2007 sonuna kadar toplam 3 milyon 477 bin 213 sabıka kaydı komisyon kararıyla resen silindi.
282 bin 281'i kadın
Bu kadar çok kişinin sabıka kaydının silinmesine rağmen sabıkalı sayısı 2 Mart 2007'de 4 milyon 868 bin 283'e ulaştı. Adalet Bakanlığı verilerine göre bu kişilerin 282 bin 281'i kadın, 4 milyon 586 bin 2'si erkekti. Bu 12 yaş üstü nüfustaki her 10 kişiden birinin sabıkalı olduğu anlamına geliyor.
Sabıkanın geliri iyi!
Hem özel sektör hem de kamu tarafından istenen sabıka sorgulaması ise devletin ciddi gelir kapılarından biri oldu. Adli sicil kaydı isteyen her kişiden üçer YTL alan devlet 2005'te 14 milyon 197 bin YTL, 2006'da 22 milyon 445 YTL olmak üzere toplam 38 milyon 453 bin 847 YTL'lik gelir sağladı.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Adalet Bakanlığı'nın istatistiklerine göre Türkiye'de yaşayan 10 kişiden biri sabıkalı. Geçen ay itibarıyla Türkiye'deki sabıkalı sayısı 4 milyon 868 bin 283'e ulaştı. Bu rakama, 1 Haziran 2005'ten Şubat 2007 sonuna kadar silinen 3 milyon 477 bin 213 sabıka kaydı dahil değil. Sabıkalılardan 4 milyon 586 bin 2'si erkek, 282 bin 281'iyse kadın.
Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Dr. Abuzer Duran, bir seminerde Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in de dikkatine sunduğu Türkiye'nin sabıka raporunu açıkladı. Duran, raporunda sabıka kayıtlarıyla ilgili yeniliklere ve halen eksikliği hissedilen konulara da yer verdi. 2004'ten itibaren Adalet Bakanlığı'na bağlı tüm taşra teşkilatının merkezi sisteme on-line bağlı olarak hizmet sunması için yürütülen projeye ağırlık verdiklerini anlatan Duran, değiştirilen Adli Sicil Kanunu ve yeni Türk ceza mevzuatına göre yapılan işlemlerin dökümünü de verdi. Duran'ın raporundaki veriler çarpıcı.
3 milyondan fazla kayıt silindi
Silinen sabıkalar: Mevcut verilere göre 2006'da mahkeme kararıyla 99 bin 812, ilgili kişilerin talebi üzerine ve komisyon kararıyla 107 bin 64, re'sen toplu olarak komisyon kararıyla ise 1 milyon 409 bin 288 adli sicil sabıka kaydı silindi. Bu, bir yılın toplamı. 5352 sayılı yeni Adli Sicil Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1 Haziran 2005'ten Şubat 2007 sonuna dek ise toplam 3 milyon 477 bin 213 sabıka kaydı, komisyon kararıyla re'sen silindi.
5 milyon sabıkalıya az kaldı: Yurtiçinde ve dışında suç işleyen Türk vatandaşlarıyla Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin kesinleşmiş mahkûmiyet hükümlerine istinaden son bir yıllık dönemde 356 bin 174 ceza, 43 bin 836 tali karar (asıl kararla birlikte alınmış karar), 148 bin 22 adet yerine getirme fişi merkezi adli sicil bilgi bankasına eklendi. Ve bunun sonucunda 2 Mart 2007 tarihi itibarıyla da 4 milyon 586 bin 2'si erkek, 282 bin 281'ide kadın olmak üzere toplam sabıkalı sayısı 4 milyon 868 bin 283'e ulaştı.
Bir kişi birden çok suç işlediği için 6 milyon 796 bin ceza, 1 milyon 68 bin tali karar, 3 milyon 220 bin yerine getirme fişi olmak üzere toplam 11 milyon 85 adli sicil kaydı gerçekleşti.
Türkiye'de sabıka kaydı tutulması için yaş sınırı 12. Ülkede yaşayan 12 yaş üzerindeki nüfusun toplamı 50 milyon 335 bin 294. Bu durumda Türkiye'deki yaklaşık 10 kişiden biri sabıkalı oluyor.
Sabıka sorgusu gelir kapısı
Sabıka sorgusu kazandırıyor: Sabıka sorgulaması, toplam sabıkalı sayısındaki artış ve her türlü kamu ve özel iş-işlemler için adli sicil kaydı isteniyor olması nedeniyle çok iyi bir gelir kapısı olmaya devam ediyor. Kanun adli sicil ve arşiv kaydı taleplerinde 3 YTL alınmasını öngördüğü için, bakanlık ciddi gelir sağladı.
Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Dr. Abuzer Duran'ın verdiği bilgiye göre, sabıka sorgulaması isteyen vatandaşlardan devlet 2005'te 14 milyon 197 bin YTL, 2006'da 22 milyon 445 YTL, bu yılın ocak ayı sonu itibarıyla 1 milyon 811 bin 109 YTL gelir sağladı. Böylece 1 Haziran 2005'ten Ocak 2007 sonuna kadar Bakanlık İş Yurtları Daire Başkanlığı'nın kasasına adli sicil sorgulama ücreti olarak toplam 38 milyon 453 bin 847 YTL girdi..
Günde 62 bin sabıka sorgulaması: Türkiye'deki 432 adli sicil biriminde günde ortalama 62 bin sorgulama yapılıyor. Son bir yıldaki sorgulama sayısı 15 milyon 255 bin 997. Sabıka sorgulama sonuçları üç yabancı dilde sunulabiliyor. İstenmesi durumunda adli sicil kayıtları manyetik ortamda disket ya da CD formatında karşılanabiliyor.