İÜ'den Sezer'e mektup

Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK), kardiyoloji enstitüsündeki uygulamaları nedeniyle görevden alınmasını istediği İÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu'nu enstitüdeki dört öğretim üyesi de Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e şikâyet etti. Prof. Dr. Erhan Kansız, Prof. Dr. Sinan Üner, Prof. Dr. Kamil Karaoğlu ile Prof. Dr. Nazmi Gültekin, Sezer'e yolladıkları dilekçede, Alemdaroğlu'nu yargı kararlarını savsaklamak ve yasadışı yapmakla suçladı.
Haber: DİLEK GÜNGÖR / Arşivi

ANKARA - Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK), kardiyoloji enstitüsündeki uygulamaları nedeniyle görevden alınmasını istediği İÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu'nu enstitüdeki dört öğretim üyesi de Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e şikâyet etti. Prof. Dr. Erhan Kansız, Prof. Dr. Sinan Üner, Prof. Dr. Kamil Karaoğlu ile Prof. Dr. Nazmi Gültekin, Sezer'e yolladıkları dilekçede, Alemdaroğlu'nu yargı kararlarını savsaklamak ve yasadışı yapmakla suçladı. Öğretim üyeleri, dilekçede şunları yazdı:
Neler yaşandı?
"Bilindiği gibi kardiyoloji enstitüsü anabilim dallarının kapatılması 17 Ekim 2002'de üniversite senatosu tarafından gündeme getirildi, kasım ayında ise karar YÖK tarafından onaylandı. Açılan dava üzerine, İstanbul 2. İdare Mahkemesi, tüm anabilim dallarının açılması lehinde yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Ancak İÜ mahkeme kararlarını uygulamadı. Mahkeme, 2004 yılı başında yeniden yürütmeyi durdurma kararı verdi. Öğretim üyeleri de yeni YÖK Başkanı'na dilekçe vererek, enstitünün açılmasını istedi. YÖK de rektörlüğe, enstitünün açılması konusunda yazı gönderdi. Yazının ardından rektör Alemdaroğlu, enstitünün kalp-damar cerrahisi, anesteziyoloji ve reanimasyon anabilim dallarını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne iltihak ettirdi ve bu kararlar YÖK Başkanlığı'na bildirilmedi.
Enstitünün kapatılmaması için açtığımız dava nedeniyle Alemdaroğlu, hakkımızda yapay soruşturmalar açtı, bizi korkutmak istedi. Döner sermaye katkı paylarımızı yüzde sıfır ile 10'a indirerek, bizleri ekonomik kıskaca almaya çalıştı.
'Yargıyı savsakladı'
Alemdaroğlu mahkemelerin verdiği yürütmeyi durdurma kararlarını uygulamayarak, yargıyı savsakladı. Ayrıca, enstitünün 1983 yılında yayımlanan kuruluş kararnamesine göre, bu kararname TBMM tarafından kaldırılmadan, enstitü kapatılamaz ve ilhak edilemez.
İlhak kararları, enstitünün kuruluş kanununa aykırı. Karar yasadışı ve yanıltmaca. Rektör Alemdaroğlu keyfi uygulamalarla suç işledi.
Rektör Alemdaroğlu'nun uygulamaları, devlet memurlarının keyfi uygulamaları nedeniyle altı aydan üç seneye kadar hapis cezasına çarptırılmasını içeren Türk Ceza Kanunu'nun 28. maddesine girmekte."