İyi bir mahkûm olursan eşinle görüşürsün

İyi bir mahkûm olursan eşinle görüşürsün
İyi bir mahkûm olursan eşinle görüşürsün
Sorun çıkarmayan, hukuka aykırı eylemi ihbar eden mahkûmlar ödül olarak eşleriyle mahrem görüşecek. Cezaevlerinde prezervatif satılacak.
Haber: MESUT HASAN BENLİ / Arşivi

‘3. yargı paketi’yle gündeme gelen tutuklu ve hükümlülerin cezaevinde eşleriyle görüşmesinin nasıl yapılacağına ilişkin Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete ’de yayımlandı. ‘Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirmesi’ isimli yönetmelikte, cezaevindeki kişilerin çeşitli ödüllerden yararlanabilmesi için taşıması gereken özellikler şöyle sıralandı: “Tutum ve davranışları ile diğer hükümlü ve tutuklulara iyi örnek olmak, iyileştirme faaliyetlerine etkin bir şekilde katılarak kişisel gelişim göstermek, , eğitim ve öğretim faaliyetlerinde üstün başarı göstermek, sosyal ve kültürel faaliyetlere etkin katılarak kişisel gelişim göstermek... Uyuşturucu, alkol veya sigara bağımlısı olup da bu bağımlılıktan kurtulmak için kurumca yürütülen eğitim veya tedavi programlarına katılarak bu konuda gelişim göstermek, kurum asayiş ve düzenini tehlikeye düşürebilecek hukuka aykırı bir eylemin ortaya çıkarılmasını sağlamak.” 

Üç ayda bir kere 
Yönetmelikte ödüllerden biri olan ‘eş görüşmesinin’ nerede, nasıl olacağına dair esaslar da şöyle belirlendi:
Eş görüşmesi üç ayda bir kez yapılacak. Eşler kurum tarafından düzenlenen odalarda, kurum personeli yakın nezareti olmaksızın görüşebilecek.
İlk görüşmenin süresi 3 saat olacak. Bu süre tutuklu ve hükümlünün durumu, kurumun fiziki yapısı ve personel sayısına göre kademeli olarak 24 saate kadar çıkabilecek. Eş görüşmesine gelen kişi evli olduğunu ispatlamak zorunda. Aynı cezaevinde kalan evli tutuklu ve hükümlülerin eş görüşmesinden yararlanabilmesi için ikisinin de ödüllendirme kriterlerini taşıması gerekiyor. Eş görüşmesi, dini ve milli bayramlar ile bakanlık tarafından açık görüşme izni verilen özel günlerde yapılamayacak. Kurumdan kaynaklı bir sorun nedeniyle ya da eşinin kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle görüşme gerçekleşmezse idare tarafından başka bir tarih belirlenebilecek.
Görüşme odası giriş kapısının dış kısmını gösterecek şekilde kamera koyularak görüntüler kayıt altına alınabilecek. Görüşme odası, görüşme öncesi ve sonrasında personelce aranacak.
Odaların temizliğinde görüşmeden yararlanan tutuklu ve hükümlü sorumlu olacak.
Görüşme süresinin sona ermesi, çağrı butonuna basılması veya acil müdahale gereken haller dışında görüşme odasına girilmeyecek.
Görüşme öncesinde eşler koruyucu sağlık tedbirleri konusunda bilgilendirilecek. Hepatit veya HIV gibi kan ya da cinsel yolla bulaşabilecek bir hastalığı olduğu kurumca bilinen hükümlü veya tutuklunun eşi, sağlık personeli tarafından yazılı olarak bilgilendirilecek. 

Prezervatif satılacak 
Yönetmelikte en dikkat çeken düzenleme doğum kontrol yöntemlerine ilişkin oldu. Buna göre, prezervatif ve ilaç niteliği taşımayan doğum kontrol ürünlerinin kurumdan satışı mümkün olacak.
Cinsel saldırı, cinsel istismar veya aile içi şiddet suçu işlemiş kişilerin eş görüşmesi ödülünden yararlanabilmeleri için psiko-sosyal servisince hazırlanacak rapora göre cezaevi yönetimi bu türden mahkûmların bu haktan yararlanıp yararlanmayacağına karar verecek.

İşte diğer ödüller

Yönetmeliğe göre, eş görüşmesi ve aile görüşmesi dışında ‘uyumlu’ tutuklu ve hükümlere bazı ödüller de verilecek. Yönetmelikte ödüller şöyle sıralandı:
* Haftalık ziyaret süresinin uzatılması
* Kapalı ziyaret yerine açık ziyaret yaptırılması
* Telefonla görüşme süresi veya sayısının arttırılması
* Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerden yararlanma
* Tek kişilik odada televizyon bulundurma
* Hediye verilmesi
* Takdir belgesi verilmesi
* Haftalık harcama miktarının arttırılması