İyileşemedi gitti!

Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecini başlatabilmek için kendisinden beklenen tüm kriterleri yerine...
Haber: TOLGA AKINER / Arşivi

ANKARA - Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecini başlatabilmek için kendisinden beklenen tüm kriterleri yerine getirmeye çalışan Türkiye'nin sağlık karnesi zayıflarla dolu.
Bütçeden sağlık için ayrılan payın düşüklüğü,
kişi başına sağlık harcamalarının azlığı ile doktor ve hemşire başına düşen nüfusun çokluğu, Türkiye'nin sağlık alanında sınıfta kaldığının net göstergelerinden.
İstatistikler incelendiğinde, 1990 yılından bu yana bütçelerden sağlığa ayrılan payın neredeyse yarı yarıya düştüğü görülüyor. 1990'da sağlığa ayrılan pay yüzde 4.8'ken, bu oran 2002 bütçesinde yüzde 2.6 oldu. Yani 98.1 katrilyon liralık 2002 bütçesinden sağlığa sadece 2.34 katrilyon lira ayrıldı. Üstelik bu rakamın 1.82 katrilyon lirası, Sağlık Bakanlığı personelinin maaşlarına gidiyor.
Harcama yok, sağlık yok
Sağlıktaki 'geri kalmışlığımız', yıllık bazda kişi başına düşen sağlık harcamasında da kendini gösteriyor.
Örneğin 2001 yılı verileriyle ABD' de kişi başına yıllık sağlık harcaması 3 bin 708 dolarken, bu rakam Avrupa Birliği üyesi Almanya'da 3 bin 36, İspanya'da 1134, Yunanistan'da 693 dolar civarında. Türkiye'de ise sadece 108 dolar.
Ülkelere göre doktor başına düşen nüfusla ilgili istatistikler de Türkiye açısından hiç iç açıcı değil.
ABD'de doktor başına düşen nüfus 420,
İsveç'te 370, İspanya'da 280, İtalya'da 210. Oysa Türkiye'de doktor başına düşen nüfus 848. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkemizde her uzman doktor yılda ortalama 2 bin civarında hastayı tedavi ediyor. Gelişmiş ülkelerde yaklaşık 150 kişiye bir hemşire düşerken, bu sayı Türkiye'de 972 kişiyi buluyor.
Bütçeden sağlığa ayrılan pay
1993------yüzde 3.5
1994------yüzde 3.3
1995------yüzde 3.3
1996------yüzde 3
1997------yüzde 2.5
1998------yüzde 2.5
1999------yüzde 2.8
2000------yüzde 2.2
2001------yüzde 2.7
2002------yüzde 2.6
Sağlıkçıların maaşları da eridi

DereceKasım 1999Kasım 2000Kasım 2001
Hizmetli (15/1)246 dolar140 dolar166 dolar
Hemşire (12/3)295 dolar269 dolar208 dolar
Doktor (8/3)477 dolar435 dolar368 dolar
Uzman doktor (1/4)663 dolar633 dolar450 dolar
Sağlık memuru (3/1)238 dolar217 dolar180 dolar