İzmir'de 'Barış Bloku' kuruldu

İzmir'de 'Barış Bloku' kuruldu
İzmir'de 'Barış Bloku' kuruldu
İzmir'de aralarında CHP ve HDP milletvekillerinin de bulunduğu, siyasi partiler, meslek örgütleri, sendikalar, platformlar, dernekler ve platformlar tarafından 'İzmir Barış Bloku' kuruldu. Türkiye'nin Suriye'deki savaşa müdahil olmasına karşı çıkan blok, ilk etkinlik olarak İzmir'de barış mitingi düzenleyecek.

RADİKAL - İstanbul, Ankara ve Adana'dan sonra İzmir Barış Bloku'nun da kurulduğu açıklandı. İzmir Mimarlık Merkezi salonunda düzenlenen basın toplantısında blok adına açıklamayı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Terzi yaptı. Prof. Dr. Terzi, şunları söyledi:

"Ortadoğu, uzun süredir emperyalist çıkarlar doğrultusunda dayatılan politikaların eseri olan bir ateş çemberinin ortasında bulunuyor. Bu savaş ortamının bilançosu yüzbinlerce insanın ölümü, yerinden yurdundan edilmesi, işkence görmesi ve tecavüze uğramasıdır. Bu çatışmaların ve yarattığı vahşetin doğrudan sonuçlarını yaşayan ülkelerden biri de Türkiye olmuştur. Sınırlarımızın dışında süren savaş, etkileri ve sonuçları itibarıyla aynı zamanda bir iç sorunumuz haline gelmiştir. Sınırlarımızın hemen yanı başında IŞİD çetelerinin katliamlarına maruz kalan halklar, öz güçleriyle mücadele etmekte ancak bu mücadele AKP Hükümetinin savaş ortamını tırmandırma hırsının da hedefi olmaktadır. Bu ortam içinde bölgede, nereye yöneleceğini bilmediğimiz büyük bir askeri yığınak yapılması ve savaş çığırtkanlığının ırkçılık ve mezhepçilik üzerinden yükseltilmesi barış için bir araya gelme ihtiyacını acilleştirmiştir."

Prof. Dr. Cem Terzi, hükümetin Suriye'deki savaşa birinci dereceden müdahil olmak için şimdiye dek elinden geleni yaptığını öne sürdü. İktidarın, 7 Haziran seçimlerinde kendi geleceğini güvenceye alabilecek rejim değişikliğinin yolunu açma fırsatını bulamayınca kışkırtıcı gerilim ortamı yaratmakla suçlayan Prof. Dr. Cem Terzi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sürecin sonucu ise içeride ve dışarıda çatışmalı bir ortamın yaratılması, çözüm sürecinin ve bölgede barışın imkânlarının ortadan kaldırılmasıdır. Buna göz yumamayız. AKP iktidarının bölge siyasetine dair vahim hatalarının katkısıyla uzun bir süredir bölgenin kadim halklarını ve kültürlerini yıkıma uğratan, milyonlarca insanı yerinden yurdundan eden bu kirli savaşı sınırlarımız içine taşıyacak karanlık maceralara hazırlananlar karşısında, siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları olarak 'İzmir Barış Blok'unu oluşturmuş bulunmaktayız."

Blok girişiminin temel hedefinin, savaşı ülke sınırları içine taşımayı göze alan kışkırtıcıların aksine, barışı ülke sınırlarının ötesine taşımak olacağına dikkat çeken Prof. Dr. Cem Terzi, "Girişimimiz, ülke içinde barıştan yana geniş halk kitlelerini harekete geçirme, güney sınırımızın ötesinde ve uluslararası alanda örgütlenmiş sivil barış inisiyatifleriyle işbirliği yaparak bölgeyi bu ölüm çemberinden çıkartma çabası içinde olacaktır. Tüm İzmirli yurttaşlarımızı ve İzmir'deki demokratik kamuoyunu barışı birlikte inşa etmek için İzmir Barış Bloku'na katılmaya ve aktif bir şekilde destek vermeye davet ediyoruz" dedi.

Prof. Dr. Cem Terzi ilk yapacakları etkinliğin İzmir'de bir 'barış mitingi' düzenlemek olacağını söyledi. Ayrıca, İzmir'in mahallelerinde yapacakları sokak toplantılarında barış konusunda görüşlerini anlatacaklarını dile getirdi.
İzmir Barış Bloku içinde yer alan İzmir milletvekilleri; CHP 'li Musa Çam, Tacettin Bayır ve HDP'li Müslüm Doğan da toplantıya katıldı. Blok içinde yer alan CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ise gelmedi.
DHA