İzmir'de imar affı eylemi

İzmir'de imar affı eylemi
İzmir'de imar affı eylemi
İzmir'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm kapsamına aldığı mahallerde oturan tapusuz hak sahiplerinin kurduğu İzmir Kentsel Dönüşüm Platformu, haklarının kaybolmaması için Mayıs 2015'te yürürlükten kalkacak olan 2981 sayılı İmar Affı Yasası'nın 5 yıl daha yürürlükte kalmasını talep etti.

RADİKALİstanbul 'daki kentsel dönüşüm mağdurlarıyla birlikte Ankara 'ya giden İzmir'de Karabağlar ilçesindeki 16 mahallenin temsilcilerinin çoğunlukta olduğu İzmir Kentsel Dönüşüm Platformu ve hak sahipleri, Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Narlıdere, Gaziemir ve Bayraklı'dan da temsilcilerin yeraldığı Platform adına açıklamayı okuyan Narlıdere kentsel dönüşüm bölgesi hak sahiplerinden Zeynel Koçak, 2981 sayılı İmar Affı Yasası'nın yıllardır yürürlükte olmasına karşın uygulamasının kamu idareleri tarafından yapılmadığını, şimdi de 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürlümesi Hakkındaki Kanun kapsamında Mayıs 2015'te yürürlükten kaldırlacağını söyledi. 2981 Sayılı İmar Affı Yasası ile tapularını almaları gerekirken henüz bunu gerçekleştiremediklerini belirten Koçak, hak kaybına uğramamaları için belediyelerin gerekli işlemleri yapmasını istediklerini dile getirdi.

İstanbul'da aynı sorunla mücadele eden 35 mahalleyle birlikte Mahalleler Birliği olarak TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve genel başkanları ile görüştüklerini belirten Koçak, "2981 Sayılı Kanunun bu koşullarda kaldırımasının yaratacağı güvencesizlik ve hak kayıplarını anlattık. Kanun değişikliği teklifimizi ilettik. Teklifimiz, '2981 Sayılı Kanunun kaldırılmamasıdır. Israr varsa, nısıl 2011 yılında 6308 sayılı Kanun çıkarılırken 3 yıl sonra yürürlüğü girmesi hükmü konarak, 2981 sayılı kanundan doğan hakların kullanılması öngörüldüyse, aradan geçen sürede bu sürecin tamamlanmadığı dikkate alınarak, 2015 Mayıs esas alınarak 5 yıl ötelenmedir. Bu kanundan doğan haklarımızın hak sayılması için idari ve yargı mercilerinde tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta tanımlanmalıdır' maddelerini içerdi" dedi.

Bu teklifi CHP , HDP ve MHP Grup Başkanvekilleri ve Genel Başkanlıkları'nın haklı bulduğunu ve talepleri TBMM'ye sunduklarını belirten Koçak, mahalle temsilcilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşeceğini söyledi. Platform üyeleri, üzerinde "Mahalle bizimdir yedirmeyiz", "6306 gasptır, talandır", "Rantsal dönüşüme hayır" yazan pankartları taşıdılar. Daha sonra da ilçe belediyelerine, arsaların kendilerine devri için işlemlerin başlatılması için dilekçe verdiler.
DHA