İzmir'de okuyan üniversiteli aç

İzmir'de mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinde okuyan 1667 öğrencinin 4'te 3'ü beslenebilmek için günde 3 lira ile 10 lira arasında harcama yapabiliyor


İZMİR - TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu öğrenci üye komisyonunun kentteki üniversite öğrencileri arasında yaptığı anket, üniversitelilerin beslenme ve barınma sorunlarının bulunduğu, ağır yaşam koşullarıyla mücadele ettikleri ortaya çıktı.


TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu öğrenci üyeleri tarafından 2008- 2009 öğretim yılında yapılan anketin sonuçları açıklandı. Anket, İzmir'de, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün mühendislik mimarlık fakültelerinde ve Yaşar Üniversitesinin endüstri mühendisliği bölümünde okuyan bin 667 üniversite öğrencisine uygulandı.

Anketin gerçekleştirilmesinde TMMOB'ne bağlı Odalara üye 100'e yakın mühendislik - mimarlık bölümü öğrencisi görev aldı. Anket kapsamında öğrencilere barınma, beslenme, ulaşım, sosyal kültürel etkinlikler, kente bakış, meslek odalarıyla ilişkileri, merkezi ve yerel yönetimlerden beklentileri konularında sorular yöneltildi. Anket sonucunda üniversite öğrencilerinin çok büyük barınma ve beslenme sorunlarıyla mücadele ettiği, öğrencilerin kiradan ve temel giderlerinden kalan parayla beslenmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Öğrencilerin yarısından fazlasının hiçbir sosyal etkinlik, spor veya kulüp çalışmasına katılmadığı, yalnızca yüzde 10'unun çok az oranda sinema ve tiyatro gibi kültürel etkinlikleri izleyebildiği ortaya çıktı. Odalar açısından sevindirici olan öğrencilerin yüzde 47'sinin meslek odasını tanıdığını ve yüzde 63'ünün meslek odalarının öğrenci üyeleri için eğitim, kültür-sanat, teknik gezi düzenlediğini ifade etmesi oldu. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferdan Çiftçi (üstte)) anket sonuçları hakkında şunları söyledi:

“İzmir'de mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinde okuyan bin 667 öğrenciyle gerçekleştirdiğimiz anketin sonucunda ortaya çıkan tablo çok düşündürücüdür. Ankette, öğrencilerin yüzde 36'sının kendi ailelerinin yanında kaldığı, yüzde 64'nün başka illerden okul kazanarak kente gelen öğrencilerin oluşturduğu görüldü. Kent dışından gelen öğrencilerin yüzde 65'inin öğrenci evinde barındığı, yalnızca yüzde 18'inin devlet yurtlarından yararlanabildiği, yüzde 7'sinin yarı özel devlet yurtlarında, yüzde 10'unun özel yurtlarda kaldığı saptandı. Öğrenci evinde kalanların yüzde 40'ı 1-2 kişilik, yüzde 57'si 3-4 kişilik evlerde barındığı ortaya çıktı. Bu öğrencilerin yüzde 37'si kira olarak 300- 499 lira, yüzde 49'u 500-699 TL ödüyor. Öğrencilerin yüzde 62'sinin günde 3 öğün yemek yiyemediği ortaya çıktı. Öğrencilerin yüzde 72'si dengeli beslenemediğini açıkladı. Öğrenci evinde kalan öğrencilerin yüzde 30'u beslenmek için haftada 30-49 lira, yüzde 10'u 30 liradan az, yüzde 34'ü 50-69 TL arasında bir bütçeyle beslenmeye çalışmaktadır. Devlet yurdunda kalan öğrencilerin yüzde 35'i haftada 30-49 lirayla beslenmeye çalışmakta, yüzde 14'ü beslenmesine haftada 30 liradan az bütçe ayırabilmekte, yüzde 30'u yemek ihtiyacı için haftada 50- 69 lira harcayabiliyor. Öğrenci evinde kalanların yalnızca yüzde 26'sı, yurtta kalan öğrencilerin yüzde 21'i beslenme ihtiyacı için haftada 70 liradan fazla harcayabiliyor. Bu tablo değerlendirildiğinde İzmir'de öğrencilerin ortalama yüzde 75'inin, yani her 4 öğrenciden 3'ünün beslenebilmek için günde 3 lira ile 10 lira arasında harcama yapabildiğini görmekteyiz. Bu da İzmir'de öğrencilerin dörtte üçünün açlık sınırında yaşadığı anlamına gelmektedir. Bu bütçe ile genç bir insanın sağlıklı beslenmesi mümkün değildir.

Diğer illerde olduğu gibi İzmir'de de öğrencilerin barınma sorunu piyasanın insafına terk edilmiştir. Altyapısı yetersiz evler, 4-5 öğrencinin kiralayacağı var sayılarak çok yüksek fiyatlarla kiraya verilmektedir. Üniversite gençliği için sosyal devletin gereği olan hizmetlerin hiçbiri verilmezken yüzde 8 ile yüzde 500 arasında değişen oranlarda yapılan yüksek harç zamları ile öğrencinin eğitim hakkı resmen elinden alınmakta, öğrenci müşteri konumuna indirgenmekte ve (Parası olan okusun) düzeni yerleştirilmektedir. Bu durum ülkemiz için utanç vericidir.”(dha)