İzmir'de sele tazminat

Sel baskını nedeniyle yeni aldığı pantolonu kullanılamaz hale gelince tazminat isteyen vatandaş, otomobilinin sigorta tarafından karşılanmayan zararı için açtığı davayı da kazandı.

İZMİR - Sel baskını nedeniyle yeni aldığı pantolonu kullanılamaz hale gelince tazminat isteyen vatandaş, otomobilinin sigorta tarafından karşılanmayan zararı için açtığı davayı da kazandı.
İzmir'de 14 Kasım 2001 tarihinde yoğun yağış sonucu Poligon Deresi'nin taşmasıyla oluşan selde, muhasebeci Hakan Ülkü'nün otomobili sular altında kalmıştı. İzmir 4. İdare Mahkemesi, Hakan Ülkü'nün, otomobilinde sigorta şirketince karşılanmayan hasarın 121 milyon liralık bölümünün İZSU, Konak ve büyükşehir belediyeleri tarafından karşılanması için açtığı davayı karara bağladı. Zararı İZSU ve büyükşehirin yasal faiziyle karşılamasına karar verildi.
'İZSU'nun göreviydi'
Mahkeme, atık ve yağmur sularının yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması için tesis kurulması ve gerekli yenilemelerin İZSU'nun görevi olduğunu, 3030 sayılı kanunla da bu sorumlulukların ve denetimin büyükşehir belediyelerine verildiğini hatırlattı.
Öte yandan Ülkü'nün selde yeni pantolonunun berbat olduğunu söylerek açtığı dava AİHM yolunda! Ülkü pantolonu için iki belediye ve İZSU aleyhine 1 milyar lirası manevi, 35 milyonu maddi tazminat davası açmış, idare mahkemesi de 35 milyonun ödenmesine karar vermişti. Ancak üst mahkeme bu kararı bozunca Ülkü de AİHM'ye başvurmuştu.